Co jest najlepszą częścią pracy? Oczywiście wypłata! Mówimy to naturalnie w mocno żartobliwym tonie, jednak nie ukrywajmy – nawet najlepszy zawód nie wynagrodzi pensji, która nie zapewnia nam spokojnego życia. Nieodłącznym elementem wynagrodzeń jest podwyżka. W dobie bieżącej, ponad 10% inflacji, zależy nam na tym, by była ona jak najwyższa. Czy jednak możemy liczyć, że będzie na tyle wysoka, aby nie tylko wyrównać starty spowodowane inflacją, lecz również odczuwalnie podnieść lub przynajmniej utrzymać na obecnym poziomie komfort naszego życia? W niektórych branżach – np. IT – wzrosty płac o 10% czy 15% nikogo nie dziwią. Ważne jednak, by przy podejmowaniu decyzji o wysokości podwyżek zachować odpowiedni punkt odniesienia.

Analiza Podwyżek manaHR

Jako organizacje musimy wiedzieć, jak wysoką podwyżkę powinniśmy zaproponować naszym pracownikom, aby pozostali w firmie, a jednocześnie by nie przekroczyć zaplanowanego budżetu. W związku z tym idealnym rozwiązaniem jest mieć skalę porównawczą z rzetelnymi danymi. Tutaj do akcji wkracza Analiza Podwyżek, stanowiąca nieodłączny element każdego Raportu Płacowego, który wydajemy aż 4 razy w roku! Dane zawarte w Analizie pochodzą bezpośrednio od Uczestników badania, dlatego mamy gwarancję, że odpowiadają one rzeczywistej sytuacji na rynku. Nasza Analiza zawiera: wysokość średnich podwyżek systemowych (czyli tych już zrealizowanych jak i planowanych) w danym roku w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na: kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion z uwzględnieniem każdej ścieżki (dyrektor generalny, członek zarządu, dyrektor funkcjonalny, kierownik, lider/mistrz, specjalista, brygadzista, robotnik). Znajdziemy w niej też informacje, jaki procent firm przyznaje podwyżki systemowo oraz indywidualnie, a także miesiące dokonywania rewizji wynagrodzeń.

Podwyżki systemowe na przestrzeni lat

Dziś chcielibyśmy skupić się na analizie wspomnianych wcześniej podwyżek systemowych. Dotyczą one sytuacji, gdy wszystkie osoby/działy w firmie są brane pod uwagę przy ich przyznawaniu. Wysokość podwyżki może być uzależniona np. od wyników indywidualnych pracownika lub wyników całej organizacji. Spójrzmy więc, jak wygląda średni procent tych podwyżek w latach 2015 – 2022.

Jak widzimy na wykresie powyżej, słupek odpowiadający za obecny rok jest najwyższy w zestawieniu. Średnia wartość planowanych podwyżek to 5,5%. Możemy zaobserwować znaczne „odbicie” po niepewnej sytuacji związanej z pandemią, która miała wpływ na obniżenie podwyżek do 4,6% w 2020 i 2021 roku. Obecnie znowu coraz bardziej możemy mówić o rywalizacji o pracowników występującej w wielu branżach (czyli o tzw. rynku pracownika).

Oczywiście należy wspomnieć, że zaprezentowane powyżej dane są aktualne na moment wydania kwietniowej edycji Analizy Podwyżek. Ich wielkość może ulec zmianie, tym bardziej, że część z badanych firm jeszcze nie podjęła decyzji co do podwyżek w tym roku. Według przeprowadzonego przez nas badania, aż 22% organizacji nadal nie wie, czy będą przyznawane podwyżki (dane na I kwartał tego roku). Może to wynikać z kwestii niepewności spowodowanej przez okoliczności wojenne, w jakich obecnie się znajdujemy. Z tego też powodu „trzymamy rękę na pulsie” i już w lipcu przedstawimy kolejne zestawienie – uwzględniające również dane za II kwartał. Ten raport będzie o tyle istotny, iż niemal połowa, bo aż 47% przedsiębiorstw, planuje przyznanie podwyżek w kwietniu.