Odpowiednie wynagrodzenie pracowników jest niezwykle ważne. Nierynkowa płaca może spowodować spadek motywacji do pracy, a także szybki odpływ wartościowych pracowników, którzy przejdą do lepiej płacącej konkurencji. Mając to na uwadze, planowanie budżetu wynagrodzeń powinno zostać przeprowadzone starannie i w oparciu o obiektywne dane. Najwięcej firm planuje budżet wynagrodzeń na przyszły rok w listopadzie oraz w grudniu. Zdarzają się jednak takie organizacje, które ten proces rozpoczęły już we wrześniu. Jak więc w najlepszy sposób zaplanować budżet płac?

Porównanie danych z rynku

Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest przyjrzenie się obecnie obowiązującej w firmie polityce płacowej. Zobacz, jak przedstawia się kondycja wynagrodzeń obowiązująca w Waszej organizacji, a następnie porównaj te dane do tych istniejących na rynku. Do dyspozycji masz wiele płatnych i bezpłatnych raportów prezentujących dane z rynku. Miej na uwadze, że w przypadku różnych rodzajów stanowisk i branż weźmiesz pod uwagę dane pochodzące z innych obszarów geograficznych. W przypadku stanowisk wyższego szczebla weź pod uwagę dane ogólnopolskie, w przypadku pracowników fizycznych dane regionalne, w przypadku profili specjalistycznych, gdzie wymagana jest branżowa wiedza fachowa (np. inżynierów) najlepiej korzystać z danych branżowych.

Kolejną ważną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest ustalenie, co tak naprawdę znaczy dla nas porównanie do rynku. Jeśli chcemy, by oferowane przez nas wynagrodzenia były rynkowe, wówczas musimy porównać się do mediany wynagrodzeń. Jeśli chcemy płacić więcej niż rynek, wówczas warto wybrać inną miarę, np. kwartyl trzeci, powyżej którego płaci już tylko 25% firm. Od decyzji, na jakim poziomie będziemy chcieli kształtować oferowane przez nas wynagrodzenie, zależy więc do jakiego obszaru będziemy się porównywać.

Jak przeprowadzić proces porównania wynagrodzeń?

Aby uniknąć niewłaściwych danych wynikających z różnej nomenklatury, na początku należy dopasować stanowiska używane w Twojej firmie do tych stosowanych w raporcie, z którego korzystasz. Następnym krokiem jest zestawienie wynagrodzeń pracowników Twojej organizacji z wynagrodzeniami zawartymi w raporcie. Dzięki temu otrzymasz trzy grupy pracowników: niedopłaceni, nadpłaceni i w rynku. Przygotowując raporty dla naszych klientów, zawsze przyjmujemy, że pracownicy w rynku to tacy, których wynagrodzenie mieści się w przedziale 90-110% mediany całości. Wynagrodzenia pracowników niedopłaconych są mniejsze niż 90% mediany rynku, a w przypadku pracowników nadpłaconych – ich wynagrodzenie jest wyższe niż 110% mediany. Aby informacje były czytelniejsze, przyjrzyjmy się przykładowi. Specjalista ds. administracyjnych w naszej firmie zarabia 4200 PLN brutto, natomiast mediana rynkowa dla tego stanowiska wynosi 4500 PLN brutto. Mimo iż oferujemy niższe niż obowiązujące na rynku wynagrodzenie, to dany  pracownik nie jest niedopłacony, ponieważ stosunek wynagrodzenia pracownika do rynku to 93%. Oznacza to, że mieści się on w strefie buforowej, która wynosi 90% – 110% mediany.

Analizę taką należy przeprowadzić dla wszystkich pracujących u nas osób. Dzięki tak przeprowadzonemu działaniu możemy z pełną świadomością ocenić stan wynagrodzeń w naszej firmie w stosunku do średniej obowiązującej na rynku.

Jak zaplanować podwyżki?

Po przeprowadzonej wcześniej analizie porównawczej masz już informacje, którzy pracownicy znajdują się we wcześniej wymienionych kategoriach. Dzięki temu będzie Ci łatwiej zaplanować podwyżki. Miej na uwadze, że zazwyczaj pracownicy niedopłaceni otrzymują największy procent podwyżki, ponieważ konieczne jest zbliżenie ich poziomu wynagrodzeń do rynkowego. Pracownicy wynagradzani rynkowo często muszą liczyć na mniejszy procent podniesienia wynagrodzenia. Sama analiza w stosunku do rynku to jednak nie wszystko. Planując podwyżki, należy również pamiętać, że takie podejście zazwyczaj jest połączone z oceną pracy pracownika oraz strategią rozwoju firmy. O kolejnej ważnej rzeczy w tym procesie wspomina Marysia Kuźniar: „Podczas planowania wynagrodzeń na rok 2019 pracodawcy muszą pamiętać, że wysokość wynagrodzenia zmienia się dynamicznie. Jest to spowodowane coraz większym zapotrzebowaniem na pracowników. Osoby, które w grudniu są wynagradzane rynkowo, w czerwcu mogą być już niedopłacone. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i porównywać swoje wynagrodzenia częściej niż raz w roku.”.

Polityka płacowa ma wpływ na pracowników

Wynagrodzenie pracowników to newralgiczny czynnik – musi on nie tylko odpowiadać ich potrzebą oraz być zgodny z ich umiejętnościami, które wnoszą do firmy, lecz również powinien zawierać się w średniej rynkowej. Przemyślana polityka płacowa ma wpływ między innymi na motywację pracowników oraz ich zadowolenie z pracy. Jest to jeden z powodów, dla których warto poświęcić czas na dobre planowanie tego procesu.