Łódź przez wiele lat była centrum przemysłu włókienniczego i filmowego. Miasto robi wiele, aby zerwać z wizerunkiem, który utrwalił się w świadomości ludzi przez lata. Obecnie w Łodzi działa, między innymi, jedno z najnowocześniejszych centrów badawczo-wdrożeniowych dla biznesu w Europie, które to pozwala wspierać firmy i instytucje działające w obszarze zaawansowanych technologii.

O komentarz dotyczący rozwoju tego obszaru poprosiliśmy Teresę Poniewierską, naszą Konsultantkę, która jest opiekunem woj. łódzkiego: „ostatni okres to dla Łodzi czas dynamicznego rozwoju przemysłu nowych technologii. Przedsiębiorcy z różnych stron świata doceniają jej korzystne położenie geograficzne i możliwość prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach. Mieszcząca się na terenie województwa Specjalna Strefa Ekonomiczna (otrzymała tytuł czwartej najlepszej strefy na świecie), przy jednoczesnym geograficznym położeniu regionu oraz doskonałej komunikacji (w okolicy stolicy województwa jedno z największych węzłów autostradowych w kraju) sprzyjają rozwojowi centrów produkcyjnych i logistycznych”.

Łódzkie, a reszta Polski

Sytuacja gospodarcza Łodzi wygląda obiecująco. Nieznacznie gorzej jest w innych obszarach województwa. Stopa bezrobocia w marcu 2019 w Łodzi wynosiła 5,5%, natomiast na terenie województwa jest to już 6,2% (dane GUS). Warto wspomnieć, że w skali kraju bezrobocie wynosiło 5,9%. Obszar łódzki znajduje się więc w okolicach średniej rynkowej.

Według danych, które pozyskaliśmy podczas przeprowadzania naszego badania dotyczącego poziomu fluktuacji, wskaźnik ten w województwie łódzkim wynosi 15% i jest dokładnie taki sam jak średnia w kraju. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja związana z rotacją kadr wygląda z perspektywy firm działających w tym województwie i porównać to do sytuacji w Polsce.

Źródło: Analiza fluktuacji i absencji w 2018 manaHR

Źródło: Analiza fluktuacji i absencji w 2018 manaHR

Jak możemy zobaczyć, 50% firm nie widzi problemów z fluktuacją w swojej firmie. Druga połowa badanych twierdzi jednak, że problem rotacji jest widoczny w ich organizacji. W skali ogólnopolskiej sytuacja wygląda podobnie –  51% przedsiębiorstw wskazuje, że ma problem z rotacją pracowników, natomiast 49% nie zaobserwowało problemu.

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem, któremu chcieliśmy się przyjrzeć, jest absencja chorobowa. Dane pochodzą z naszego badania poziomu fluktuacji i absencji w roku 2018. Podczas analizowania zebranych przez nas informacji odkryliśmy, że ogólny wskaźnik absencji chorobowej w województwie łódzkim wynosi 8,7%. Natomiast wskaźnik ten przy nieuwzględnianiu absencji ciążowej/wychowawczej wynosi 5%.  Oba te wyniki są zbliżone do średniej w skali ogólnopolskiej.

Ostatnią rzeczą, którą chcieliśmy zbadać, jest poziom wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Pod lupę wzięliśmy medianę miesięcznej pracy całkowitej operatora produkcji.

Źródło: Łódzki Raport Płacowy manaHR (na podstawie danych z 54 firm)

W 2019 roku możemy zauważyć znaczący wzrost wynagrodzenia, w porównaniu do lat poprzednich. Mediana wzrosła o prawie 600 PLN w porównaniu z rokiem 2018. Jest to wzrost o około 17%. Jednym z powodów takiej sytuacji jest niewątpliwie rozwój regionu i pojawianie się nowych inwestycji. Większa konkurencja na rynku pracy wymusiła na przedsiębiorstwach wprowadzenie gwałtownych podwyżek płac, w celu zagwarantowania posiadania kadry pracowniczej.

Łódzkie ciągle się rozwija

Obszar województwa łódzkiego przechodzi obecnie wiele zmian. Teresa Poniewierska wspomina, iż „region ten bywa nazywany Ziemią Obiecaną inwestycji i jest  jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. W ostatnim okresie na tym terenie powstało ponad 16 tys. nowych miejsc pracy, a kolejnych 12 tysięcy ma powstać w związku z podjęciem czterech nowych inwestycji (co ważne – w wielu różnorodnych dziedzinach). Prognozy co do ilości nowych miejsc pracy, jakie mają powstać w regionie każą spodziewać się drastycznego spadku bezrobocia. Pojawiają się nawet pewne spekulacje, czy Łódź będzie w stanie dostarczyć pracodawcom taką liczbę pracowników”.