Kiedy pracownik ma potrzebną dla nas umiejętność, chcemy go odpowiednio nagrodzić. Tym bardziej, jeśli jest ona rzadko dostępna, lecz bardzo oczekiwana na rynku pracy. Prawo popytu – podaży jest bowiem nieugięte – jeśli coś jest mocno pożądane, to trzeba za to więcej zapłacić. W takiej sytuacji znajdują się firmy z branży SSC/BPO szukając pracowników ze znajomością języków obcych.

Branża SSC/BPO

Branża usług wspólnych jest mocno rozwinięta w Polsce. Organizacje te mają swoje biura w około 50 miastach w naszym kraju, a największy swój udział w Krakowie. W tym to mieście zatrudnionych jest ponad 90 tysięcy pracowników! Taki stan spowodowany jest dobrą jakością usług świadczonych
w naszym kraju, w porównaniu do niższych niż np. na zachodzie Europy cen. Dodatkowo coraz to więcej osób zna języki obce – ich znajomość jest podstawą do pracy w tej branży. Jeśli chodzi
o znajomość angielskiego, to najlepiej naszą biegłość podsumuje zajęcie przez nas 16 miejsca (na 100) w rankingu EF EPI w 2020 roku. A co z innymi językami? Wystarczy popatrzeć na wiele szkół językowych działających w całym kraju, czy też na programy studiów oferowanych na uczelniach wyższych. Co ciekawe – ciągle jest to jednak zbyt mało, by odpowiedzieć na potrzeby rynku. Firmy SSC/BPO mocno poszukują osób znających języki obce i są w stanie za to dużo zapłacić. Aby zdobyć pracę nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy (np. z obszaru księgowości). Przedsiębiorstwa są w stanie wszystkiego nauczyć kandydatów – najważniejsze jest, by Ci potrafili porozumieć się w ojczystym języku klienta, dla którego będą wykonywać prace.

Nasz raport wynagrodzeń w SSC/BPO

W lipcu bieżącego roku została wydana trzecia edycja analizy „Języki obce, a wynagrodzenia w SSC/BPO”. W tym roku wzięły w niej udział 42 organizacje, z czego 30 z językiem innym niż angielski (np. Alexander Mann Solutions Poland, HCL Poland, Heineken Global Shared Services, International Paper Polska). W gotowym zestawieniu znaleźć możemy informacje na temat płac oferowanych na rynku na pozycjach z językami (np. angielskim, niemieckim, francuskim). W naszej analizie uwzględniliśmy też sytuację, kiedy to firma decyduje się wynagradzać za znajomość języków w formie dodatku do wynagrodzenia.

W jaki sposób firmy płacą za znajomość języków?

Wspomnieliśmy już, że firmy w różny sposób wypłacają wynagrodzenie za znajomość języków obcych (podstawa, dodatek lub sposób mieszany). Jaki jest więc dominujący sposób? Sprawdziliśmy to i wyniki opublikowaliśmy w naszym Raporcie o wynagrodzeniach w branży SSC/BPO.

Najczęstszą praktyką badanych przedsiębiorstw jest premiowanie znajomości języka obcego w wynagrodzeniu zasadniczym. Robi tak aż 79% przebadanych organizacji. Jedynie 19% decyduje się na formę dodatku do wynagrodzenia. Jedną z przyczyn takiego stanu jest fakt, że znajomość języka jest stałą umiejętnością (tzn., jeśli pracownik pracuje z danym językiem, to oznacza, że zna go). Wobec tego często jest to wpisane jako podstawowe wymaganie konieczne do pracy na danym stanowisku (nie jako dodatkowo premiowana umiejętność). O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Patrycję Buczkowską, która pełni rolę Konsultanta w naszej firmie: „Opublikowana Analiza językowa pokazuje, że obecnie 79% firm decyduje się wynagradzać pracowników za znajomość języka obcego w formie płacy zasadniczej. W 2020 roku było to 55% firm, a w roku 2019 – 53%. Widzimy więc tendencję wzrostową przy tej formie wynagradzania. Czy oznacza to, że firmy z branży SSC/BPO decydują się na politykę ograniczania dodatków do wynagrodzenia na rzecz włączania ich do płacy zasadniczej? To wysoce prawdopodobny scenariusz, należy mieć jednak na uwadze, że w kolejnych latach próba badania się zmieniała – nie uczestniczyły w niej rok do roku wyłącznie te same firmy”.

Język angielski podstawą

Czy znajomość języków obcych podnosi wynagrodzenie? Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2020 roku przez SW Research aż 48,5% uczestników zadeklarowało, że nauka więcej niż jednego języka ma wpływ na podniesienie zarobków. Na pewno możemy założyć, że podstawową umiejętnością, którą powinniśmy posiąść, jest komunikacja po angielsku. Potwierdzić to mogą oferty pracy, gdzie w wielu z nich jest to jedno z koniecznych kryteriów. W branży SSC/BPO tymczasem angielski jest pierwszym językiem i korzystanie z niego na co dzień jest oczywistością.