Słysząc od Uczestnika pytanie: „Ile czasu zajmuje uczestnictwo w badaniu?”,  zazwyczaj odpowiadamy, że… to zależy 🙂 Standardowy termin na przekazanie danych wynagrodzeniowych, który otrzymuje każdy Uczestnik to 2 tygodnie. Czas na zmapowanie stanowisk jest ustalany indywidualnie, zwykle jest on podobny jak w przypadku przygotowania danych.

Natomiast jak to wygląda w praktyce? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ proces uczestnictwa zależy od bardzo wielu czynników.

Na etapie przekazywania danych wynagrodzeniowych duże znaczenie ma to z jakiego systemu kadrowo- płacowego korzysta organizacja oraz, co najważniejsze, do jakiego zakresu jego funkcjonalności mają dostęp osoby przygotowujące dane. W większości przypadków wykonanie eksportu danych do naszego szablonu przebiega szybko i sprawnie, a samo uzupełnienie szablonu wymaga jedynie zaciągnięcia lub wklejenia pobranych danych do naszego arkusza. Jeżeli wykonanie eksportu wymaga ingerencji dodatkowych osób, bo np. zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami osoba przygotowująca ma dostęp do ograniczonych funkcjonalności systemu lub organizacja korzysta z różnych baz danych i część z niezbędnych informacji znajduje się w bazie, z której dana osoba na co dzień nie korzysta, wówczas czas przekazania danych może się wydłużyć. Właśnie dlatego każdemu Uczestnikowi wyznaczamy na wszelki wypadek dłuższy, wspomniany wcześniej, 2 tygodniowy termin.

Jeśli chodzi o mapowanie stanowisk, w tym wypadku kluczowe znaczenie ma wielkość organizacji, a konkretnie liczba stanowisk wymagających wyceny. Ważna jest też znajomość kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach.  W sytuacji gdy osoba wykonująca mapowanie dobrze zna wszystkie stanowiska przebiega ono bardzo sprawnie. Jeżeli podczas procesu wspierają nas dodatkowe osoby, np. managerowie poszczególnych obszarów, może to wydłużyć czas jaki poświęcimy na wycenę stanowisk. W tym wypadku czynnikiem opóźniającym są przede wszystkim kwestie organizacyjne, jak np. umówienie wewnętrznych spotkań z poszczególnymi osobami.

Na koniec pozostaje najważniejszy czynnik dotyczący całego procesu, mianowicie mnogość innych zadań, z którymi codziennie mierzy się każdy pracownik działu HR i jego sposób organizacji pracy. Konieczność odrywania się od przygotowania danych czy mapowania w związku z niezliczoną liczbą spotkań i telefonów nie sprzyja bowiem szybszemu zakończeniu procesu uczestnictwa w badaniu. Z doświadczenia wiemy jednak, że przekazanie danych i zmapowanie stanowisk w organizacji średniej wielkości może zamknąć się w kilku godzinach, jeśli będą one rzeczywiście zarezerwowane wyłącznie w tym celu.

Warto też pamiętać, że mówimy tutaj o pierwszym uczestnictwie w badaniu. Każde kolejne ogranicza się zwykle do przekazania aktualnych danych płacowych i informacji o podwyżkach, a więc potrzeba na nie zdecydowanie mniej czasu 😊