Czy Polacy znają inne języki? Według zestawienia Europe Language Jobs z 2016 roku prawie 62% polaków zna angielski. Na kolejnych miejscach w rankingu popularności języków obcych znaleźć możemy niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański. Warto również wspomnieć, że jesteśmy obecnie świadkami mody na naukę języków – wobec tego coraz więcej osób rozpoczyna swoją przygodę z językiem innym niż ojczysty.

Kilka razy w roku publikujemy gotowe raporty na temat poziomu wynagrodzeń obowiązujących na rynku. Dane, na których opieramy raport, zbieramy bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania. Przygotowane przez nas raporty są więc oparte o realne wynagrodzenia pochodzące z dużej grupy organizacji. Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w raportach nasi Klienci przygotowują spójną strategię płacową w swoich przedsiębiorstwach.

Poziom fluktuacji i absencji to jedne z najważniejszych wskaźników polityki personalnej firm. Dzięki nim możemy badać, jak duża jest nieobecność pracownika w miejscu pracy oraz ilu zatrudnionych opuściło naszą firmę. Wiedza na temat średniej rynkowej pozwoli nam natomiast określić, czy w naszym przedsiębiorstwie możemy już mówić o problemie, czy też te wskaźniki utrzymują się na poziomie średniej rynkowej.