Category

Benefity

Category

Praca stanowi znaczną część naszego życia – spędzamy w niej w końcu aż 1/3 naszego dnia. Aby pracować, potrzebna jest nam motywacja do działania. Na przestrzeni lat powstało więc wiele teorii opisujących to zjawisko. Często mówi się o rozróżnieniu na motywację wewnętrzną i zewnętrzną, czy też powołuje się na piramidę potrzeb Maslowa. Istnieją jednak również inne teorie motywacji.

Pracodawcy coraz częściej przyznają swoim podwładnym różnorodne dodatki pozapłacowe. Funkcje benefitów mogą być różne – od przyciągnięcia do swojej firmy wartościowych kandydatów, poprzez motywowanie pracowników, aż do wyrażenia prestiżu niektórych stanowisk. Zobaczcie, jakie dodatki pozapłacowe przyznawane były najczęściej jesienią 2016 roku.