Category

O manaHR

Category

Od wielu lat przygotowujemy raporty płacowe, w których to nasi Klienci mogą znaleźć najświeższe dane o średnich zarobkach obowiązujących na rynku. Informacje te później wykorzystują oni w wielu procesach niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania firmy – np. podczas rekrutacji lub tworzenia polityki wynagrodzeń.

Aby efektownie skorzystać z przygotowywanych przez nas raportów, konieczny jest przejście przez proces mapowania stanowisk.

Kilka razy w roku publikujemy gotowe raporty na temat poziomu wynagrodzeń obowiązujących na rynku. Dane, na których opieramy raport, zbieramy bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania. Przygotowane przez nas raporty są więc oparte o realne wynagrodzenia pochodzące z dużej grupy organizacji. Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w raportach nasi Klienci przygotowują spójną strategię płacową w swoich przedsiębiorstwach.

Przeprowadzenie porównania obowiązujących w Twojej organizacji zarobków ze średnią rynkową pozwoli Ci określić, czy Twoi pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. To z kolei umożliwi Ci stworzenie przemyślanej strategii wynagrodzeń. Jeśli prowadzisz rekrutację, sprawdzenie jakie są średnie płace na danym stanowisku, jest podstawą do ustalenia atrakcyjnych dla kandydata (i dla Twojej firmy) widełek płacowych.