Category

Porady

Category

Wysokość wynagrodzenia to jeden z najczęściej wymienianych powodów odejścia z pracy – według przeprowadzonego przez nas w tym roku badania fluktuacji jest to druga najczęstsza znana firmie przyczyna złożenia wypowiedzenia. Co ciekawe możemy powiedzieć, że jest to główny powód odejścia bezpośrednio związany z działaniami pracodawcy. Więcej osób wskazuje bowiem jedynie motywy osobiste.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia Polaków najczęściej podawana jest w formie średniej – o czym wspominaliśmy w notce “Średnie wynagrodzenie, czyli jak nie dać się zwieść statystyce”. Bardziej “rzetelną” miarą, która pokazuje rzeczywiste wartości płac w naszym kraju – czyli takie, do których z powodzeniem sami możemy się odnieść, jest jednak mediana. Czym różni się ona od popularnej średniej i jak za jej pomocą badane są wynagrodzenia?

Co miesiąc z Głównego Urzędu Statystycznego dociera do nas komunikat o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w Polsce, a czy znacie kogoś kto zarabia dokładnie 4574,35 zł? Jeżeli tak to znaczy, że wśród waszych znajomych jest statystyczny Polak :). A jeżeli nie? Czy to znaczy że GUS kłamie? Oczywiście, że nie! Średnia często jest wartością teoretyczną (niewystępującą  w zbiorze badanych danych), ale zarazem jest ona najbardziej intuicyjną miara oceny środkowej (centralnej) wartości, dlatego tak ją lubimy. A zatem, średniej nie należy się bać, ale warto uważać na jej interpretację.

Raporty regionalne są szczególnie dobrym odniesieniem w przypadku firm zatrudniających dużą ilość pracowników fizycznych. Są to oczywiście w głównej mierze firmy z sektora produkcji. Pracownicy ci są najmniej mobilną i skłonną do zmiany miejsca zamieszkania grupą na rynku pracy. W tym przypadku informacje o wynagrodzeniach w danym regionie są najlepszym punktem odniesienia dla pracodawcy. Pozwalają one na porównanie zarobków wśród firm, które mają nie tylko bardzo zbliżony profil swojej działalności, ale też w wielu przypadkach, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Rekrutacja i utrzymanie pracowników w firmie to wyzwanie, któremu polskie firmy nieustannie muszą stawiać czoła. Obecnie nastały bowiem czasy, kiedy większość pracowników może sama decydować o tym, czy woli pracować w jednej czy drugiej firmie. To pracodawcy muszą się dziś postarać o zapewnienie im takich warunków, by ci nie myśleli nawet o odejściu. Jedną z ważniejszych rzeczy zachęcających pracowników do pozostania na swoim miejscu pracy, jest oczywiście odpowiednie wynagrodzenie. Jak jednak sprawdzić, czy płace w naszej firmie są właściwe?