Category

Podwyżki

Category

Od kilku lat żyjemy w czasach ciągle rozwijającej się gospodarki. Tak jak wzrasta PKB, wzrastają też zarobki. W ciągu 8 lat średnie zarobki powiększyły się aż o 1560 PLN brutto (dane GUS). Do tego należy wspomnieć o niedoborze pracowników na rynku, przez co aby zatrudnić dobrego człowieka, firmy muszą oferować wynagrodzenie większe niż konkurencja. Nie dziwi więc fakt, że co roku znacząca większość przedsiębiorstw przyznaje odczuwalne dla zatrudnionych podwyżki.

Koniec roku to dla ludzi czas podsumowań – zastanawiają się nad tym, co się wydarzyło, robią listę rzeczy, które im się udały, a które nie, myślą co mogliby zrobić inaczej. Tymczasem listopad w wielu organizacjach to już końcowy moment planowania strategii na przyszły rok. Jedną z kwestii, którą należy ustalić podczas tego procesu jest polityka wynagrodzeń oraz wysokość budżetu przeznaczonego na ten aspekt. W nim to właśnie zawierają się również plany dotyczące podwyżek dla pracowników.

Jesień to okres, w którym wiele firm zaczyna podsumowywać rok i robić plany na kolejny. W tym też to czasie organizacje zaczynają planować budżet wynagrodzeń. Nie jest to proste działanie – wzrost płac powinien odpowiadać tendencjom na rynku, wpisywać się w politykę finansową firmy, a do tego być sprawiedliwy dla pracowników. Przyznawanie podwyżek to więc długi proces poprzedzony licznymi analizami.