Aby prawidłowo wycenić stanowiska w organizacji, potrzebna jest wiedza na ich temat. Naszym zdaniem to Klient jest ekspertem w kwestii swojej firmy i dlatego to on mapuje stanowiska podczas pierwszego uczestnictwa w naszym badaniu (w kolejnych edycjach mapowania są kopiowane, dlatego proces wyceny jest zwykle jednorazowy lub raz na kilka lat).

Oczywiście nie oznacza to, że Uczestnik badania jest pozostawiony sam sobie. Dla każdej nowej firmy, która decyduje się na dołączenie do naszego Raportu Płacowego, robimy indywidualne szkolenie z naszej metody, podczas którego wyjaśniamy poszczególne kryteria, pokazujemy nasze narzędzie i zwracamy uwagę na jego funkcjonalności, które umożliwiają bardziej efektywną wycenę (np. możliwość mapowania kilku stanowisk jednocześnie lub na bazie innych stanowisk). Szkolenie prowadzi konsultant analityczny, który opiekuje się firmą podczas całego procesu uczestnictwa i w kolejnych edycjach badania. W trakcie mapowania w razie pytań i wątpliwości Klienci mogą liczyć na jego wsparcie, a po zakończonej wycenie również na weryfikację efektów końcowych.