Kolejna edycja naszych Raportów Płacowych jest już dostępna! W ręce Klientów oddajemy szereg zestawień agregujących dane o wynagrodzeniach. Jednak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby kupujących, nie ograniczamy się do jednego Raportu. Nasze analizy podzielone są branżowo, regionalnie oraz mikroregionalnie, co pozwala porównać wynagrodzenia nie tylko ogólnopolsko, ale także w najbliższym otoczeniu. Na plus przemawia również fakt, iż nasze Raporty Płacowe tworzymy na podstawie informacji dostarczanych bezpośrednio z działów personalnych organizacji biorących udział w badaniu. Wiemy więc, że te dane są realne i obrazują rzeczywistą sytuację na rynku.

Województwo śląskie

Śląsk jest specyficznym regionem w kontekście wynagrodzeń – mamy tutaj bardzo dobrze rozwiniętą Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE), w której prężnie działa wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Nie będziemy ukrywać, że to niesamowicie napędza rynek pracy na tym obszarze. Dodatkowo w województwie śląskim mamy do czynienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która zrzesza bliskie sobie miasta. Wynagrodzenia oferowane w tych dwóch strefach mogą się różnić od tych w pozostałych częściach województwa. Z tego powodu publikujemy Raporty Płacowe Mikroregionalne, które służą do porównania wynagrodzeń z najbliższą okolicą. Obecnie na Górnym Śląsku wydajemy Raporty Płacowe dla Dąbrowy Górniczej i okolic, Tychów i okolic, Gliwic i okolic oraz Bielsko-Białej i okolic.

Raport dla Rybnika i okolic czyli kolejny obszar do zbadania!

Kolejny mikroregion, którym chcielibyśmy się zająć, to obszar południowo-zachodniej części Śląska, z takimi miastami jak Rybnik, Orzesze, Żory, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski czy Racibórz. Rybnik to miasto liczące ponad 100 tyś. mieszkańców i największy ośrodek aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Obszar ten, jako że leży trochę na uboczu centrum gospodarczego Śląska, może mieć nieco inne wynagrodzenia. Firmy tu działające poszukują osób do zatrudnienia w najbliższej dla siebie okolicy. Są to głównie przedsiębiorstwa produkcyjne, mają zatem największe zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, którzy nie mogą np. pracować zdalnie.

Co jednak zaskakującena rynku nie ma dostępnego zestawienia płac pokazującego wynagrodzenia z tego obszaru. Zauważyliśmy tę lukę i chcielibyśmy ją wypełnić, tak by przedsiębiorstwa z tego regionu miały możliwość uzyskania danych, które będą dla nich jak najbardziej przydatne. O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Dianę Biel, która pełni rolę Starszego Specjalisty ds. Rozwoju Biznesu w naszej firmie i opiekuje się organizacjami z województwa śląskiego: „Dla przedsiębiorstw działających w pobliżu Rybnika istotne są informacje, jak się płaci w tym regionie, odcinając się od KSSE. Pracownicy fizyczni, na których często jest największe zapotrzebowanie wśród firm produkcyjnych, pozyskiwani są najczęściej z najbliższej okolicy. Analizując różnice wynagrodzeń dla pracowników fizycznych w mikroregionie Rybnik i okolice, na niektórych stanowiskach zauważyć można wyższe stawki (w porównaniu ze Śląskiem) dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podobnie sytuacja wygląda przy analizie wynagrodzeń wykwalifikowanych specjalistów lub kadry kierowniczej. Może to być spowodowane zapotrzebowaniem na takich pracowników w mikroregionie oraz trudnościami w ich pozyskaniu. By ich zatrudnić, konieczne może być zaproponowanie odpowiednio wysokiego wynagrodzenia. A Raport Płacowy dla Rybnika i okolic pozwoli – na podstawie danych z regionu – określić właściwe stawki”.

Komentarz Diany doskonale oddaje sedno sprawy i wyjaśnia, dlaczego taki Raport jest potrzebny. Biorąc to pod uwagę, jesteśmy pewni, że nasze plany stworzenia Raportu Płacowego dla Rybnika i okolic są trafione. Obecnie trwa zbieranie danych do tego badania, więc zachęcamy wszystkie zainteresowane organizacje z tego obszaru do kontaktu na nami!