W 2017 roku przeprowadziliśmy pilotażowe badanie fluktuacji i absencji na Dolnym Śląsku. Projekt powstał z inicjatywy HR Managerów i zawierał analizę tych dwóch kluczowych wskaźników HR w wielu ciekawych ujęciach. Pilotaż przeprowadzony łącznie z 51 firmami okazał się być sukcesem! Dlatego zdecydowaliśmy, że w 2018 roku rozszerzymy to badanie na całą Polskę!

KONTYNUACJA PILOTAŻOWEGO PROJEKTU NA DOLNYM ŚLĄSKU

Chcielibyśmy móc przenalizować fluktuację i absencję per region, dlatego też naszym celem jest jak największa próba firm z całej Polski! Wszystko po to, by spełnić oczekiwania Klientów i postarać się odpowiedzieć na Ich pytanie „czy u nas w firmie jest dobrze czy źle?”

Jeżeli i Państwo chcą stać się częścią projektu – i móc porównać swoja sytuację do rynku – zachęcamy i zapraszamy! Badanie już w toku, szczegóły poniżej.

PRZEBIEG BADANIA

• zbieramy dane za cały 2017 rok per pracownik

  • I etap – przekazanie danych za pomocą dedykowanego arkusza xls

→ absencja: liczba dni kalendarzowych absencji związanej z ciążą, zwolnieniem lekarskim, opieką nad członkiem rodziny, rehabilitacją, wypadkiem – w podziale na miesiące lub sumarycznie

→ fluktuacja: decydent, powody odejść/zwolnień, czas pracy w firmie

  • II etap –  wartościowanie stanowisk sprawdzoną metodologią Raportu Płacowego wraz z konsultantem manaHR

TERMINY

  • dane zbieramy w terminie STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2018
  • analiza gotowa będzie na przełomie MAJA / CZERWCA 2018