O rynku pracownika mówimy w sytuacji, gdy liczba ofert pracy jest większa niż liczba kandydatów zainteresowanych jej podjęciem. W efekcie pracownicy chętniej podejmują decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia. Rynek pracownika wiąże się również z niskim poziomem bezrobocia.

Przeciwieństwem rynku pracownika jest rynek pracodawcy. Wówczas chętnych do pracy jest zdecydowanie mniej niż miejsc pracy, a stopa bezrobocia jest wyższa. Zatem pracownicy z rozwagą i ostrożnością decydują się na złożenie wypowiedzenia, z kolei pracodawcy nie mają większych trudności z rekrutowaniem nowych osób.

Dlatego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy cały czas mamy do czynienia z rynkiem pracownika, warto wziąć pod uwagę wymienione powyżej czynniki: liczbę ofert pracy, stopę bezrobocia oraz fluktuację pracowników. Dzisiejszy wpis poświęcimy właśnie temu ostatniemu wskaźnikowi.

Badanie fluktuacji

W opublikowanej w kwietniu Analizie fluktuacji i absencji za 2022 rok poza danymi dotyczącymi ogólnego wskaźnika fluktuacji zawarliśmy także informacje o wskaźnikach fluktuacji decyzją pracownika i pracodawcy. Jednak nie skupimy się na danych jedynie za zeszły rok. Aby móc ocenić, czy sytuacja na rynku pracy uległa zmianie (o rynku pracownika słyszymy już od kilku lat), popatrzymy także na dane historyczne.

Wykres powyżej przedstawia poziom obu omawianych wskaźników w ujęciu ogólnopolskim w ciągu ostatnich 4 lat. W całym badanym okresie można zauważyć przewagę odejść będących decyzją pracownika – różnica między tymi dwoma wskaźnikami wynosiła od 5 do 7 punktów procentowych. Mniejsza była jedynie w pierwszym roku pandemii. Wówczas o 1 punkt procentowy wzrosła fluktuacja decyzją pracodawcy, a o 2 punkty procentowe spadł poziom fluktuacji decyzją pracownika. Można zatem przypuszczać, że z jednej strony trudna sytuacja na rynku wymusiła na organizacjach redukcję zatrudnienia, a z drugiej – spowodowała, że pracownicy woleli wstrzymać się z decyzją o zmianie pracy. Jednak już rok później odejścia decyzją pracownika zdecydowanie przeważały i ten stan nie zmienił się w 2022 roku.

W tym miejscu trzeba dodać, że patrzymy na dane ogólnopolskie obejmujące wszystkich Uczestników badania. W związku z tym przewaga odejść decyzją pracownika względem odejść decyzją pracodawcy może być nieco inna w zależności od branży lub regionu. Dlatego nasza analiza zawiera również te bardziej szczegółowe informacje.

Podsumowując – jeśli weźmiemy pod uwagę utrzymujący się od 4 lat wyższy poziom wskaźnika fluktuacji decyzją pracownika, możemy stwierdzić, że nadal mamy w kraju rynek pracownika. Czas pokaże, czy w kolejnych latach zajdą tu jakieś zmiany.