Oczywiście, że tak! Nie wymagamy przekazywania danych w jednym szablonie, możesz załadować na platformę bezpośredni eksport z Twojego programu kadrowo-płacowego. Możesz też skorzystać z proponowanego przez nas wzoru arkusza, ale nie jest to konieczne. Jeśli tylko Twój eksport zawierać będzie wszystkie wymagane w badaniu dane, nasi konsultanci na pewno sobie z nim poradzą. Co więcej, nie wymagamy też od Ciebie sumowania dodatków płacowych i samodzielnego decydowania, który z nich jest stały, a który zmienny. Przekaż każdy dodatek w osobnej kolumnie, a opiekun analityczny Twojej firmy na podstawie rozmowy z Tobą przypisze je do kategorii Stałe lub Zmienne. Dzięki temu Ty będziesz miał(a) mniej pracy, a my pewność, że dane są poprawne 😊