Automotive jest od lat mocnym graczem na polskim rynku. My również to dostrzegamy, dlatego cztery razy do roku wydajemy kolejne edycje naszego Raportu Motoryzacyjnego. Zawiera on w sobie dane dotyczące wynagrodzeń oferowanych w tej branży, dla różnego typu stanowisk (od pracowników produkcji do działów wsparcia i ról managerskich). Dzięki temu jesteśmy w stanie zorientować się, jak zmieniają się wynagrodzenia na przestrzeni lat. To z kolei pozwala nam wyciągać wnioski o sytuacji panującej w tym sektorze.

Jak zmieniały się wynagrodzenia?

W styczniowej edycji naszego Raportu Motoryzacyjnego przeanalizowaliśmy dane dla aż 217 unikatowych stanowisk – w tym tych charakterystycznych dla branży, np. Technolog Procesu/Inżynier Produkcji, Operator Produkcji, Monter, Pracownik Liniowy. Informacje o poziomach płac dostarczyło nam aż 119 oddziałów firm motoryzacyjnych. Dane są nie starsze niż 31.10.2020, a zebrane zostały bezpośrednio z działów personalnych Uczestników.

Jak możemy zauważyć, w każdym z powyżej przedstawionych obszarów zanotowany został wzrost wynagrodzeń pomiędzy 10.2019 a 10.2020 (edycja Styczeń 2020 – edycja Styczeń 2021). Działy, które odnotowały największy wzrost to produkcja (6,6%) oraz HR (6,5%). Dziwić może tak duża podwyżka płac w tym drugim obszarze, który to przez wiele lat był niedoceniany na rynku pracy. Obserwujemy jednak od jakiegoś czasu znaczące zapotrzebowanie na specjalistów HR, które dodatkowo wzrosło podczas pandemii. Jedną z przyczyn tego stanu może być konieczność odpowiedniego zadbania o pracowników i ich motywację, jak również zrekrutowania najlepszych (czyli zadania dla działów zasobów ludzkich). Aby więc zapewnić sobie stabilną pozycję na rynku, sektor automotive inwestuje w działy personalne.

Analizując zebrane dane, zaobserwowaliśmy również, że płaca całkowita na stanowiskach sprzedażowych odnotowała spadek. Wynikać to może z przestoi, które przekładały się na mniejsze premie np. handlowe. Wiele organizacji zdecydowało się ponadto na obniżenie lub likwidację dodatków płacowych.

Wpływ pandemii na branżę motoryzacyjną

Kiedy ponad rok temu rozpoczęła się pandemia, wiele osób wieściło upadek sektora automotive. Tymczasem patrząc na wzrost wynagrodzeń, można dojść do wniosku, że słowa te się nie ziściły. Aby mieć pełen obraz sytuacji panującej w tej branży, warto zapoznać się również z informacjami na temat planowanych na ten rok podwyżek. Średnia deklarowanych przez firmy wzrostów wynagrodzeń, które chcieliby zapewnić pracownikom w 2021, wynosi 4,3%.

O tym, czy Covid-19 miał wypływ na sektor automotive, wypowiada się Martyna Ratusznik, która pełni rolę Starszego Konsultanta w naszej organizacji: „Prawdą jest stwierdzenie, że pandemia odcisnęła piętno na branży motoryzacyjnej w Polsce. Według naszego badania przeprowadzonego w 2020 roku prawie co trzecie przedsiębiorstwo automotive zdecydowało się zredukować zatrudnienie. Niemniej jednak skutki koronawirusa nie znalazły globalnego odbicia w wynagrodzeniach. Może to oznaczać, że wbrew sporym utrudnieniom firmy motoryzacyjne inwestowały w budżet wynagrodzeń, mając świadomość tego, że muszą nadążyć za rynkiem, by z jednej strony nie zostać w tyle, utrzymać kluczowych pracowników i móc w razie potrzeby zachęcić kandydatów z rynku. Plany podwyżkowe na 2021 rok w branży motoryzacyjnej wynoszą średnio 4,3%. Należy podkreślić, że są to dopiero plany, które w kolejnych miesiącach mogą ulec znaczącej zmianie. Plany dotyczące podwyżek a ich realizacja, w dużym stopniu będą zależały od dynamicznej sytuacji związanej z pandemią”.

Już przed Covid-19, od dłuższego czasu mówiło się o nadchodzącym kryzysie w automotive. Czy pandemia tylko ten proces przyspieszyła? Pomimo odczucia jej skutków, wydaje się, że nie. Jednak jak sytuacja będzie się rozwijać – dowiemy się za jakiś czas. Na pewno dalej będziemy monitorować tę branżę i analizować zmiany, które się w niej dzieją, na podstawie danych opublikowanych w kolejnych edycjach naszych Raportów Płacowych.