Raporty regionalne są szczególnie dobrym odniesieniem w przypadku firm zatrudniających dużą ilość pracowników fizycznych. Są to oczywiście w głównej mierze firmy z sektora produkcji. Pracownicy ci są najmniej mobilną i skłonną do zmiany miejsca zamieszkania grupą na rynku pracy. W tym przypadku informacje o wynagrodzeniach w danym regionie są najlepszym punktem odniesienia dla pracodawcy. Pozwalają one na porównanie zarobków wśród firm, które mają nie tylko bardzo zbliżony profil swojej działalności, ale też w wielu przypadkach, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Śląski Raport Płacowy tworzy 135 firm, z czego aż 76% stanowią te o profilu produkcyjnym. Bardzo duże zagęszczenie tych firm w poszczególnych strefach, stało się inspiracją dla sporządzenia raportów mikroregionalnych dla firm skupionych w rejonie Podbeskidzia, Tychów oraz Gliwic. Są to w większości firmy z branży automotive oraz przemysłu ciężkiego i maszynowego,  posiadające większościowy udział kapitału zagranicznego.

Dolny Śląsk to również przewaga firm produkcyjnych, skupionych zwłaszcza wokół Wałbrzycha i Legnicy. Próbę raportu stanowią głównie firmy skupiające swoją działalność na produkcji fabrykatów między innymi dla branż: automotive, budowlanej, chemicznej oraz tworzyw sztucznych. Większość firm usługowych z rejonu tego województwa zlokalizowanych jest we Wrocławiu. Działają one w obszarze SSC/BPO, IT oraz elektrotechniki.

Większość firm województwa mazowieckiego skupionych jest w Warszawie. Dominują wśród nich firmy zajmujące się produkcją i handlem dóbr szybkozbywalnych dla branży spożywczej oraz produkcją fabrykatów dla branży budowlanej. W związku z tym, że wysokość wynagrodzeń w stolicy jest wyższa niż w pozostałych miastach tego regionu, firmy mające swoje siedziby poza nią mogą znaleźć właściwie odniesienie wśród danych dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy.

Województwo małopolskie to przede wszystkim centra SSC/BPO świadczące usługi w zakresie finansów, HR i obsługi klienta oraz firmy branży  IT. Zlokalizowane są głównie w Krakowie oraz jego okolicach. Ze względu na specyfikę tej branży, najlepiej oczywiście szukać informacji w raportach dla niej dedykowanych. Warto jednak podkreślić, że nawet w tak specyficznym środowisku można zauważyć wpływ regionu, co znajduje odzwierciedlenie w nieco wyższych wynagrodzeniach wśród centrów zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

W związku z nadal panującym rynkiem pracownika, warto znać szczegółowe dane dla poszczególnych województw, aby móc zaproponować swoim pracownikom wynagrodzenie, które będzie dla nich satysfakcjonujące, a jednocześnie uchroni pracodawców przed wciąż rosnącą rotacją.

W walce z dużą konkurencją na rynku pracy, pomocne będą również dane dla pozostałych regionów, m.in. łódzkiego, wielkopolskiego, podlaskiego, oraz  zachodniopomorskiego.