Mówi się, jaka matka taka córka, jaki syn taki ojciec i trzeba przyznać, że często podobieństwo dziecka do rodzica jest zaskakujące. Do tej pory wiadomo było, że potomkowie mogą dziedziczyć po swoich biologicznych opiekunach różne cechy fizjologiczne ale i społeczne, np. obserwując ich zachowania. Ostatnio jednak, po bagatela 10 latach badań, amerykańscy naukowcy odkryli również zależność pomiędzy pozycją zawodową matki w okresie dojrzewania dziecka, a jego szansą na wysokie, dobrze płatne stanowisko w przyszłej karierze zawodowej.

 

Chłopcy inni niż dziewczynki?

 

Autorka badań prof. Kathleen McGinn z Harvard Business School doszła do wniosku, że córki pracujących kobiet pną się w hierarchii stanowisk w swoim miejscu pracy wyżej aniżeli te, których matki w okresie wychowania pozostają na utrzymaniu. Fakt posiadania zatrudnienia przez kobiety wychowujące dzieci ma też wpływ na dorastających chłopców. Według opinii badaczy, synowie których matki w ich dzieciństwie pracowały, w dorosłym życiu chętniej poświęcają czas na opiekę nad gospodarstwem domowym i jego członkami.

 

Kobieta pracująca rodzić dzieci się nie boi

 

 

Według ostatnich danych GUS wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w wieku 15-64 lata wynosi 60%, tzn. na każdych 10 kobiet w tym przedziale wiekowym 6 posiada zatrudnienie, a 4 są bezrobotne lub bierne zawodowo. Więcej niepracujących niż pracujących kobiet jest tylko w grupach od 19 do 29 roku życia oraz powyżej 50 lat. W gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca najemna w sektorze prywatnym, kobiety pracujące również mają przewagę nad utrzymywanymi. Dominacja ta utrzymuje się także w liczbie urodzeń dzieci. W 2014 matkami zdecydowanie częściej zostawały kobiety pracujące aniżeli utrzymywane. W kategorii najliczniejszych urodzeń (wiek matki: 25-29 lat) kobiety pracujące w zeszłym roku urodziły ponad 5,5 razy więcej dzieci niż kobiety pozostające na utrzymywaniu, a największą przewagę zyskały w kolejnej kategorii wiekowej (30-34). Zważywszy jednak, że przedział ten jest okresem aktywności zawodowej największej liczby kobiet obserwacja ta nie jest niczym zwracającym uwagę. Ciekawsze jest to, że różnica w liczbie urodzeń kobiet między 25-29 lat a 30-34 lat jest niewielka w stosunku do różnicy wskaźnika zatrudnienia.

 

Wykres 1. Liczba dzieci urodzonych w 2014 roku według wieku i statusu gospodarczo-ekonomicznego matki w gospodarstwach utrzymujących się głównie z  pracy najemnej w sektorze prywatnym, na tle wskaźnika zatrudnienia kobiet w poprzednim roku.

 

Ile metrów mieszkania równa się kosztowi wychowania dziecka?

 

Według danych GUS wychowanie pierwszego dziecka od urodzenia do 18 roku życia to koszt blisko 200 tysięcy zł. Przy dwójce dzieci wydatki te przekraczają już 300 tys. zł, a przy trójce 375 tys. zł. Gdyby wydatki na utrzymanie dzieci rosły modelowo to przy 4 dzieci przekroczyłyby wartość pół miliona zł. Według tego samego źródła cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w I kwartale 2015 roku wyniosła 3926 zł. Prosty rachunek pozwala obliczyć, że koszt wychowania jednego dziecka to równowartość 50 m2 mieszkania.

 

Dziedziczenie czy naśladowanie?

 

Jak dowodzą badania genetyków dzieci po rodzicach mogą odziedziczyć pewne zdolności i talenty, skłonności i upodobania, temperament a nawet inteligencję. Ale samo posiadanie genów nie wystarczy. Bardzo często to czy dziecko pójdzie w ślady rodziców zależy od jego umiejętności obserwowania i naśladowania wzorców zachowań oraz uczenia się dokonywania odpowiednich życiowych wyborów. Stąd wniosek może płynąć taki, że kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich, które mają rozterki związane z powrotem do pracy powinny je jak najszybciej porzucić. Decyzja ta przyłoży się finansowo nie tylko do ich najbliższej przyszłości ale też tej dalszej ich dzieci, a zwłaszcza córek.