Wysokość wynagrodzenia to jeden z najczęściej wymienianych powodów odejścia z pracy – według przeprowadzonego przez nas w tym roku badania fluktuacji jest to druga najczęstsza znana firmie przyczyna złożenia wypowiedzenia. Co ciekawe możemy powiedzieć, że jest to główny powód odejścia bezpośrednio związany z działaniami pracodawcy. Więcej osób wskazuje bowiem jedynie motywy osobiste.

Źródło: manaHR

Czemu ludzie odchodzą ze względu na wynagrodzenie? Najczęściej nie są oni zadowoleni z poziomu zarobków. Decyzja ta może być jednak podjęta pochopnie. Jak to możliwe? W niektórych firmach system wynagradzania nie jest jasny dla pracownika – zatrudnieni nie zawsze mają nawet świadomość, ile tak naprawdę zarabiają! Przekłada się to potem na kilka błędów, które popełniają myśląc o wynagrodzeniu. Najczęściej sprowadzają się one do tego, że pracownik myśli, że zarabia mniej niż w rzeczywistości lub że inne osoby zarabiają zdecydowanie więcej od niego. Rodzi to niezadowolenie z sytuacji materialnej, a następnie odejście z pracy. W dobie rynku pracownika, aby przeciwdziałać takim sytuacjom, firmy powinny zastanowić się nad obowiązującym w organizacji systemem wynagrodzeń oraz nad sposobem jego komunikowania.

Różnica między kwotą brutto a netto

Chyba wszyscy słyszeliśmy o przynajmniej jednym przypadku osoby, która myślała, że kwota brutto na umowie jest wynagrodzeniem na rękę. Kiedy przychodził czas pierwszej wypłaty okazywało się, że wynagrodzenie jest dużo niższe. Nie jest to jednak jedyny przypadek, kiedy pracownicy mylą kwoty brutto i netto. Gdy zatrudniony zaczyna porównywać swoją wypłatę ze średnią obowiązującą na rynku, bardzo często również popełnia ten błąd. Więcej na ten temat mówi Dorota Bodek z naszego zespołu: „Pracownicy zazwyczaj postrzegają swoje wynagrodzenie netto, bo takie wpływa na ich konto, z kolei wszelkie raporty płacowe i zestawienia płac dostępne na rynku pokazują wynagrodzenia brutto. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę kwota netto stanowi około 70% kwoty brutto, co sprawia, że nawet najatrakcyjniejsze wynagrodzenia w ujęciu netto nie mają szans w porównaniu do kwot brutto prezentowanych w raportach.”.

Dodatki do wynagrodzenia nie są wliczane do zarobków

W przypadku wynagrodzenia, na które składa się kilka składników, pracownicy często traktują jedynie podstawę jako swoją wypłatę. Tymczasem na zarobki składające się z kilku części warto patrzeć w ujęciu rocznym – należy wliczać do sumy zarówno gwarantowaną podstawę, jak i wszystkie bonusy. Dopiero wówczas dostajemy realny obraz wynagrodzenia. Dorota Bodek porusza również ten temat: „Inną istotną kwestią jest to, w jaki sposób skonstruowane jest wynagrodzenie – im więcej składników i im bardziej zawiłe są zasady ich wypłacania, tym mniej wyraźnie będą one postrzegane przez pracowników. Podobnie ze składnikami wypłacanymi rzadziej niż co miesiąc – np. premią roczną czy kwartalną – bardzo często pracownik zapomina o takich składnikach i postrzega swoje wynagrodzenie przez pryzmat miesięcznej płacy zasadniczej.”.

Skrajne przypadki traktowane jako standard

Najczęściej i najgłośniej mówi się zawsze o skrajnych przypadkach. Oczywiście dotyczy to również wynagrodzeń. Jak to ze skrajnościami bywa, nie oddają one rzeczywistości. Są jednak tematem, który dociera do dużej liczby osób. W ostatnim czasie często słyszy się o rekordowo wysokich stawkach proponowanych na rynku. Wynagrodzenie średnie na danym stanowisku jest jednak dużo niższe. Pomimo tego, to właśnie informacje o rekordowych stawkach docierają do pracowników, którzy zaczynają traktować je jako standardowe wynagrodzenie oferowane na danym stanowisko. Rzutuje to następnie na ich poziom satysfakcji z własnego wynagrodzenia. Z tego powodu warto korzystać z raportów płacowych. Opierając się na twardych danych pozyskanych z wielu firm, dyskusja z pracownikiem o jego wynagrodzeniu nie będzie pełna emocji, lecz pokaże, jak w rzeczywistości wygląda średnia rynkowa.

Rozmowa o wynagrodzeniu może zapobiec odejściu pracownika

Warto rozmawiać o wynagrodzeniu z pracownikiem – jasno komunikować warunki, przedstawić wszystkie części składowe, pokazać ile wynosi wynagrodzenie w ujęciu rocznym oraz opierając się na raportach płacowych wskazać, ile wynosi średnie wynagrodzenie na podobnym stanowisku. Dobrym pomysłem jest również przedstawienie wypłaty zarówno jako kwoty brutto jak i netto oraz pokazanie, na co dokładnie i w jakiej kwocie przeznaczone są składki, które pracownik odprowadza do państwa. Pamiętajmy przy tym, że taka rozmowa nie powinna być prowadzona jedynie w chwili, kiedy pracownik myśli o złożeniu wypowiedzenia. Dobrze zakomunikowane wynagrodzenie sprawi, że pracownik będzie miał jasność co do swoich zarobków, a dzięki temu nie podejmie pochopnej decyzji o ewentualnym odejściu z organizacji.