Proces wartościowania stanowisk pracy należy przeprowadzić, by skutecznie porównywać oferowane przez nas wynagrodzenie do stawek obowiązujących na rynku. Jego głównym założeniem jest przeprowadzenie analizy i oceny pozycji w firmie (na podstawie obiektywnych kryteriów), by później wycenić ich wartość dla organizacji. Dzięki sprecyzowaniu wymogów kompetencyjnych na poszczególnych pozycjach możliwe jest ustalenie zależności między stanowiskami oraz ich hierarchii. To z kolei pomaga w identyfikacji kluczowych stanowisk w organizacji, stworzeniu lub też zweryfikowaniu już istniejących ich opisów oraz systemu wynagrodzeń.

Nie są to jednak wszystkie plusy wynikające z wartościowa stanowisk pracy. Dzięki przeprowadzonej analizie możemy w elastyczny sposób reagować na zmieniające się na rynku wynagrodzenia, a także inne czynniki (jak np. obecna nieprzewidywalna sytuacja związana z pandemią).

Wartościowanie stanowisk w naszej metodologii

Cztery razy do roku wydajemy Raporty Płacowe. Aby poprawnie z nich korzystać, najpierw przeprowadzamy wartościowanie stanowisk. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie właściwie porównać się z rynkiem.

Nasza autorska metoda należy do grona technik analityczno-punktowych i sprowadza się do działania w trzech krokach. Pierwszym jest wskazanie, do jakiej grupy stanowisk należy wyceniana pozycja. Drugi krok polega na wycenie stanowiska poprzez odpowiedź na charakterystyczny dla danej grupy zestaw pytań. Ostatnim etapem jest dopasowanie stanowiska z firmy do tego w Raporcie. Zalecane jest, aby w proces wartościowania zaangażowana była osoba posiadająca wiedzę na temat stanowisk w organizacji i związanych z nimi zakresów zadań. Proces wyceny poprzedza szczegółowe wprowadzenie w narzędzie i metodę wartościowania przez Konsultanta Analitycznego. Po szkoleniu Klient posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne przejście tego procesu. Zawsze jednak zapewniamy pełne wsparcie Konsultanta. Również wyniki dopasowania stanowisk weryfikowane są wspólnie z Opiekunem.

Wykorzystanie tej techniki minimalizuje subiektywność oceny. Jest ona również na tyle uniwersalna, by mogła być z powodzeniem wykorzystywana w różnych sektorach. Dodatkowo daje racjonalne uzasadnienie wyceny stanowiska oraz określa jego miejsce w organizacji poprzez porównanie z innymi (co pozwala na ustalenie hierarchii). Dzięki jej wykorzystaniu oszczędzamy cenny czas pracowników HR – wyceniane kompetencje są kluczowe dla danego stanowiska lub grupy. Cały proces przeprowadzany jest na naszej intuicyjnej i funkcjonalnej platformie – wobec czego proces można przeprowadzić szybko i sprawnie.

Wartościowanie stanowisk kluczem do właściwego korzystania z Raportu Płacowego

W naszych Raportach Płacowych możemy odnaleźć wiele stanowisk na różnych poziomach. Tak duża liczba danych może jednak prowadzić do niepewności, do jakiej pozycji porównać nasze stanowisko. Wartościowanie stanowisk da nam zatem pewność, że korzystając z Raportów, porównujemy do siebie pozycje, jak najbardziej zbliżone poziomem odpowiedzialności, zakresem pełnionych obowiązków i miejscem w hierarchii. Słowem – porównujemy jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie rzetelnie porównać obowiązujące u nas płace do wynagrodzeń rynkowych, a następnie stworzyć odpowiednią politykę wynagrodzeń.