Rozwój gospodarki oraz handlu w Polsce spowodował otwarcie wielu nowych magazynów, które zapewniają stały dopływ towarów do lokali. Wpływ na to ma również położenie geograficzne naszego kraju oraz stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności w porównaniu do Zachodniej Europy. W takich miejscach pracuje najczęściej setki osób – a jednym z najpopularniejszych stanowisk jest operator wózka widłowego.

Czym zajmuje się operator wózka widłowego?

Może się wydawać, że praca ta należy do łatwych i pozbawionych stresu. Tymczasem stanowisko to wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Operator wózka widłowego ma obowiązek załadunku, rozładunku, przemieszczania towarów oraz dbania o stan techniczny pojazdu i stosowania się do zasad BHP. Wszystko to należy czynić najczęściej pod presją czasu i terminów. Pamiętajmy też o konieczności ciągłego obserwowania otoczenia – wózek widłowy jest pojazdem, którym można zrobić innym krzywdę. Wobec tego trzeba zachować maksymalną uważność. Wszystko to powoduje, że operator wózka widłowego powinien wykazywać się odpornością na stres i umiejętnością reagowania na nagłe zdarzenia. Praca ta wymaga także znakomitej koordynacji oraz precyzji koniecznej, by przetransportować towar. Nie wszyscy mogą więc pracować na tym stanowisku – przed przystąpieniem do pracy kandydat musi przejść badania lekarskie, które często dyskwalifikują potencjalne osoby (np. przez problemy ze wzrokiem). Pracownik musi posiadać również odpowiednie uprawnienia, by prowadzić wózek widłowy.

Jakie są zarobki na tym stanowisku?

Wiemy już, jakie są obowiązki na tym stanowisku. Pora więc sprawdzić, jak kształtują się stawki. Na początku zobaczmy, jak prezentuje się struktura wynagrodzeń operatora wózka widłowego.

86% płacy to wynagrodzenie zasadnicze. Jest to więc kwota, której comiesięczne wypłacanie jest zagwarantowane w odpowiednim zapisie w umowie pracownika z firmą. Pozostałe 14% stanowią dodatki – 3% stałe (np. za pracę w godzinach nocnych) a 11% to dodatki zmienne (np. premie uznaniowe lub premia za zrealizowane wyniki).

W ostatniej edycji Raportów Płacowych Styczeń 2021 sprawdziliśmy również, ile wynosi miesięczna płaca całkowita brutto w wybranych województwach. Wynagrodzenie całkowite obejmuje płacę zasadniczą oraz wszystkie dodatki.

Najwyższe zarobki notujemy w województwie mazowieckim – jest to aż 4298 PLN brutto. Kolejny na liście jest Śląsk – tutaj możemy mówić o zrównoważonych zarobkach na terenie całego województwa, jako że do czynienia mamy z równomiernym rozlokowaniem zakładów. W tym regionie operator wózka widłowego może liczyć na zarobki na poziomie 4114 PLN brutto (czyli jedynie o 184 PLN brutto mniej niż na Mazowszu). Województwa łódzkie i małopolskie to już kwoty poniżej 4000 brutto. Należy jednak tutaj zaznaczyć, że w dalszym ciągu jest to wynagrodzenie przekraczające płacę minimalną o co najmniej 910 PLN brutto.

Czy warto pracować na tym stanowisku?
Pracując jako operator wózka widłowego, musimy liczyć się z zawodem wymagającym od nas specjalnych uprawnień, skupienia i dokładności. W zamian za to otrzymujemy płacę powyżej najniższej krajowej – ciągle jednak są to pieniądze mniejsze niż średnie wynagrodzenie w Polsce. Istnieje jednak szansa, że płace będą mocno rosnąć – jest to obecnie jeden z bardziej pożądanych zawodów na rynku z dużą ilością ofert pracy – szczególnie w regionach mocno rozwiniętych przemysłowo.