Początek lata przyniósł nam ogromne zawirowania pogodowe. Sytuacja na zewnątrz może drastycznie się zmienić w ciągu kilku minut. Czy tak samo sprawa ma się z rynkiem pracy i wynagrodzeniami na nim obowiązującymi? Czy tutaj również w przeciągu ostatniego kwartału zanotowaliśmy drastyczne zmiany? Aby się o tym przekonać, przygotowaliśmy dla naszych Klientów najnowszą edycję Raportów Płacowych.

Raporty Płacowe

Nasze Raporty dostarczają kompleksowych informacji na temat płac obowiązujących na wielu stanowiskach. Aby mieć gwarancję, że dane odpowiadają rzeczywistości, pozyskujemy je bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania. Dzięki temu unikamy ryzyka zawyżenia widełek płacowych (co jest częste w przypadku darmowych raportów dostępnych na rynku, gdzie dane pochodzą z oczekiwań kandydatów, a nie z realnych wynagrodzeń). Po pozyskaniu próby kolejnym krokiem jest analiza zebranych danych przez zatrudnionych u nas specjalistów, tak by Klientom udostępnić gotowy produkt, który w jak najlepszym stopniu przyczyni się do kształtowania ich polityki personalnej.

Edycja lipiec 2021

Ta edycja naszych Raportów Płacowych to dla nas ogromny sukces. Wzięło bowiem w niej udział aż 1088 firm! Jest to o 197 firm więcej niż w poprzednim wydaniu. Liczba próbek płacowych, na których opieramy nasze wyniki wyniosła tym razem 334 676.

Jak zawsze liczną grupę stanowią firmy produkcyjne – 59% uczestników pochodzi z tego sektora. Mocnymi branżami są między innymi: logistyka (232 organizacji), FMCG (165 organizacji), Motoryzacja (133 organizacji), Przemysł maszynowy (105 organizacji), Budownictwo (100 organizacji) oraz Energetyka (61 organizacji).

Aby zapewnić naszym Klientom jak najbardziej ukierunkowane na ich potrzeby dane, wyniki podzieliliśmy również ze względu na regiony. Największy udział mają: województwo śląskie (204 organizacji) mazowieckie (193 organizacji), dolnośląskie      (131 organizacji), małopolskie (128 organizacji) oraz łódzkie       (82 organizacje). To jednak nie wszystko! W Polsce istnieje wiele mikroregionów, które charakteryzują się innymi warunkami niż reszta obszaru, w którym się znajdują. Z tego też powodu nasze Raporty zostały również podzielone na tereny: Bielsko-Biała
i okolice (37 firm), Dąbrowa Górnicza i okolice (38 firm), Gliwice i okolice (46 firm), Grodzisk Mazowiecki i okolice (75 firm), Legnica i okolice (31 firm), Łódź i okolice (42 firm), Północno-Wschodnie Mazowsze (37 firm), Tomaszów Mazowiecki i okolice (25 firm), Trójmiasto i okolice (41 firm), Tychy
i okolice (27 firm), Wałbrzych i okolice (26 firm), Warszawa (67 firm), Wrocław i okolice (55 firm).

Wszystkie dane zawarte w tej edycji Raportów Płacowych są nie starsze niż na dzień 30.04.2021. Dodatkowo w bieżącej edycji opublikujemy  suplement w formie Analizy językowej, która przybliży korelację pomiędzy wynagrodzeniem a znajomością języków obcych.

Kolejna edycja już niedługo!

Nasze Raporty Płacowe publikujemy aż 4 razy do roku – tak by nasi Klienci zawsze mieli najświeższe informacje i mogli odpowiadać na dynamicznie zmieniający się rynek. Kolejna aktualizacja pojawi się już w październiku. Dane płacowe zbieramy od naszych Uczestników cały rok – aktualizują je po większych zmianach w ich firmach (najczęściej po podwyżkach, a więc raz albo dwa razy w roku).

Jeśli jesteś zainteresowany Raportami lub wzięciem udziału w badaniu – skontaktuj się z nami!