Praca w jednej firmie przez całe życie powoli odchodzi w zapomnienie. Coraz większy udział w rynku pracy mają Y-greki, za rogiem czeka już na nas pokolenie Z. Tymczasem w opozycji do swoich rodziców, mają oni inne podejście do życia. Chcą pracować w organizacji, która zapewnia im rozwój, poczucie spełnienia i realizacji oraz work-life balance. W związku z tym, kiedy pracodawca przestaje spełniać ich oczekiwania, lub też dostaną inną, ciekawszą ofertę, nie wahają się, aby zmienić pracę.

Jeszcze 5 lat temu bezrobocie w Polsce wynosiło 13%. Obecnie poziom ten kształtuje się na 6%! Firmy, szczególnie w dużych miastach, potrzebują pracowników na wszystkich poziomach stanowisk. Z tego powodu pracownik nie ma większych problemów ze znalezieniem nowego stanowiska.  Praca w jednej organizacji przez dłuższy czas nie jest już pożądana – potocznie mówi się o takim pracowniku, że „zasiedział” się w jednej firmie. Dodatkowo najszybszym sposobem na podniesienia swoich zarobków jest zmiana pracy. Czy biorąc pod uwagę te dane, możemy być zaskoczeni poziomem fluktuacji kadr?

 

Fluktuacja kadr

Fluktuacja kadr to jeden z najważniejszych wskaźników w HR. Informuje nas ona o ilości pracowników, którzy opuścili naszą organizację. Ogólny wskaźnik fluktuacji mówi nam o wszystkich odejściach pracowników – dobrowolnych, zwolnieniach oraz w przypadku, kiedy decydent jest nieznany. Wyliczamy go poprzez podzielenie liczby pracowników, którzy opuścili organizację w danym okresie, przez liczbę zatrudnionych pod koniec tego okresu. Warto wspomnieć, że możemy wyróżnić również poziom fluktuacji dobrowolnej, czyli takiej, kiedy pracownik odchodzi z firmy z własnej woli.

 

 

 

Prawie 1/4 pracowników zmieniła pracę w 2017 roku

W najnowszych Wskaźnikach HR dostarczonych przez manaHR odnajdziemy wyniki badań przeprowadzonymi w 190 firmach na temat poziomu fluktuacji w 2017 roku. Wyniki powinny skłonić nas do refleksji – 15,8% pracowników zmieniło pracę. Przy 16,5 miliona osób pracujących w ostatnim kwartale 2017 roku, daje nam to 2,5 miliona osób! Wskaźnik odejść dobrowolnych wyniósł 8,9% (1,5 miliona pracowników). Jest to więcej niż połowa całkowitej ilości odejść pracowników! Nie powinno to być zaskakujące, kiedy weźmiemy pod uwagę obecne trendy na rynku pracy. Dla pracowników jest to dobra wiadomość – firmy nie są już dłużej skłonne zwalniać ludzi, a wręcz przeciwnie – potrzebują pracowników. Przedstawiciele pokolenia Y i Z szczególnie chętnie zmieniają organizacje z własnej woli. Potwierdzają to słowa Agnieszki Winkiel z manaHR, podczas opisywania przeprowadzonych badań: „Szczególnie ciężko jest w przypadku osób poniżej 25 roku życia, spośród których ponad 20% w zeszłym roku zdecydowało rozwiązać umowę ze swoim pracodawcą.” Powinien to być sygnał dla pracodawców o konieczności wprowadzenia zmian.

 

Specjaliści i robotnicy najchętniej zmieniają pracę

Sprowadzenie dużej ilości danych do ogółu jest jedną z największych zalet, ale również wad statystyki. Dzięki temu mamy generalny obraz, który dostarcza nam dużo informacji, jednak bardziej szczegółowe przypadki mogą odbiegać od normy. Z tego powodu, w swoim raporcie, manaHR wyróżniło poziom fluktuacji na różnych poziomach stanowisk.

 

Źródło: Analiza absencji i fluktuacji manaHR

 

Jak możemy zauważyć w zależności od zajmowanych stanowisk, poziom fluktuacji dobrowolnej ulega dużej zmianie (różnica wynosi aż 6 punktów procentowych). Najwyższy poziom fluktuacji, bo aż 9,6%, wyniósł u specjalistów i robotników. Przyczyny można upatrywać w łatwości w znalezieniu pracy przez te grupy zawodowe. Obie grupy są bardzo pożądane na rynku pracy i firmy prześcigają się w coraz to korzystniejszych dla nich ofertach. Najniższy poziom fluktuacji to równocześnie najwyższe stanowisko, czyli dyrektor. Jedynie 3% pracowników na tym stanowisku zdecydowało się dobrowolnie opuścić swojego pracodawcę w 2017 roku. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele – po części może wynikać to z faktu braku dużej liczby ofert pracy na tak wysokim poziomie zarządzania. Niemniej jednak osoby na stanowiskach dyrektorskich są również mniej skłonne zmieniać pracodawcę, zarówno z powodów osobistych, jak i czysto zawodowych.

 

Sprawdź poziom fluktuacji w swojej firmie

Poziom fluktuacji kadr utrzymuje się na wysokim poziomie. Szczególnie dobrowolne odejścia spędzają pracodawcą sen z powiek. Aby przeciwdziałać fluktuacji, przedsiębiorstwa powinny najpierw zbadać jej poziom w swoich szeregach, a następnie porównać z aktualną średnią. Jeśli fluktuacja w naszej organizacji jest wyższa od średniej, to może to oznacza, że w naszej firmie istnieją problemy. Następnie należy więc pochylić się nad przyczynami odejść pracowników i przeanalizować je, tak by na ich podstawie wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.