Jesień to końcowy okres roku. Rozpoczyna się 23 września i trwa do drugiej połowy grudnia. Nie może nas zatem dziwić fakt, że w wielu firmach jest to czas związany z opracowaniem działalności w najbliższym terminie. Wiele organizacji planuje wówczas również budżet wynagrodzeń na kolejny rok. W tym więc to okresie podejmowane są decyzje na temat przyznania podwyżek pracownikom. Nie jest to jednak prosta i szybka sprawa – aby przydział podwyżek był sprawiedliwy i z korzyścią dla przedsiębiorstwa, należy wcześniej przejść przez długi proces analizy. W jaki zatem sposób firmy planują budżet przeznaczony na wzrost wynagrodzeń?

W jaki sposób firmy decydują o podwyżkach?

Wynagrodzenie jest jedną z najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika. Dla osób zatrudnionych często jest to jeden z największych motywatorów do pracy. Z tego względu decyzja o wysokości podwyżek musi zostać poprzedzona dogłębną analizą. Pierwszym krokiem jest ustalenie, na jaki wzrost budżetu wynagrodzeń w kolejnym roku może sobie pozwolić firma. W tym celu organizacje często prowadzą analizę – wynagrodzenie, które zapewniają, porównują do średnich wynagrodzeń oferowanych na rynku. Aby uzyskać takie informacje, przedsiębiorstwa posiłkują się raportami płacowymi, w których odnaleźć mogą statystyczne wynagrodzenie na danym stanowisku w konkretnym regionie. Częstą praktyką jest również samodzielne sprawdzenie rynku, np. poprzez zorientowanie się jakie wynagrodzenie oferuje konkurencja. Po co firmy zadają sobie tyle trudu, aby zdobyć te dane? Zależy im na tym, ponieważ dobrze dobrane wynagrodzenie pozwoli na  utrzymanie pracownika w szeregach firmy, jak również nie narazi przedsiębiorstwa na większe niż potrzebne wydatki.

Na podstawie pozyskanych danych firmy zakładają odpowiedni budżet na wzrost wynagrodzeń w kolejnym roku. W przypadku dużych organizacji sprawy finansowe muszą zostać zaakceptowany przez centralę, która swoją siedzibę ma często w innym kraju. Z tego powodu, tego typu firmy powinny pamiętać, że na przeprowadzenie całego procesu muszą przeznaczyć więcej czasu.  Efektem finalnym procesu analizy jest ustalenie zwiększonego budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia w kolejnym roku, a także ustalenie średniego procentu podwyżek w firmie.

Kolejne działania w procesie przyznawania podwyżek

Na analizie sytuacji rynkowej oraz ustaleniu budżetu przeznaczonego na wzrost wynagrodzeń, proces przyznawania podwyżek się nie kończy. W wielu firmach równolegle prowadzone są procesy oceny pracowników, które są częścią składową decyzji o przyznaniu wysokości podwyżki dla konkretnego pracownika. Następnie należy spotkać się z każdą osobą i przedstawić decyzję o kwocie podwyżki. Często ten obowiązek spełnia przełożony. Czasami, po rozmowach z pracownikiem, zdarzyć się również mogą zmiany we wcześniej podjętych decyzjach.

W którym miesiącu przyznawane są podwyżki?

Żródło: manaHR

Decyzja o budżecie przeznaczonym na wzrost wynagrodzeń, najczęściej podejmowana jest na jesień. Nim jednak pracownik otrzyma podwyżkę minie trochę czasu. Centrala najpierw musi zaakceptować budżet. Następnie wszyscy pracownicy powinni przejść przez proces oceny, który będzie podstawą do decyzji o wysokości podwyżki dla każdej osoby. Ostatnią kwestią jest poinformowanie pracownika o zmianie wynagrodzenia. Wszystkie te działania zajmują dużo czasu. Dlatego podwyżki nie są przyznawane na jesień. Potwierdzać się to zdają wyniki badań firmy manaHR. Aż 38% przebadanych firm przyznaje podwyżki w kwietniu. Na drugim miejscu, z 28% jest styczeń. Oba miesiące to początek roku. Z wykresu możemy również wyczytać, że w drugiej połowie roku, jedynie 22% firm przyznaje podwyżki – potwierdza to zatem, że ten czas jest okresem przeznaczonym na planowanie, a nie na dawanie podwyżek.

Podwyżka raz w roku?

Do tej pory standardowym działaniem było przyznawanie podwyżek raz w roku. Obecnie w dużej ilości miejsc w Polsce istnieje rynek, gdzie pracownik może dyktować pracodawcy warunki. Z tego powodu, coraz częstszą praktyką są podwyżki przyznawane dwa lub nawet trzy razy w ciągu roku! Szczególnie widoczne jest to w branżach IT oraz produkcji, gdzie każdy pracownik jest na wagę złota, a jego utrzymanie w organizacji jest kwestią priorytetową.