W Raporcie Płacowym pokazujemy zawsze maksimum, jakie uda się nam „wycisnąć” z danych. Oznacza to rzecz jasna, że im większy Raport, tzn. im więcej buduje go firm, tym więcej stanowisk się w nim znajdzie. Najobszerniejszy jest nasz Raport Kompleksowy, a najmniejsze Raporty mikroregionalne. Dane stanowisko ma też tym większą szansę na pojawienie się w Raporcie, im bardziej jest powszechne. Dlatego w zestawieniach dla mikroregionów nie brakuje zwykle operatorów produkcji, pracowników liniowych, magazynierów, operatorów wózka widłowego, księgowych czy specjalistów ds. administracji.

Aby stanowisko znalazło się w Raporcie, musi też spełnić warunek minimum, czyli co najmniej 4 próbki (osoby) z 3 firm. Nigdy nie schodzimy poniżej tych wartości, bo istnieje wówczas ryzyko utraty anonimowości – ktoś mógłby na podstawie takich danych przypisać je do konkretnej firmy. W przypadku gdy próbka jest minimalna, pokazujemy tylko medianę i średnią na stanowisku. Jeśli próbek jest więcej niż 4, ale mniej niż 10, prezentujemy dodatkowo kwartyle, a powyżej 10 próbek – wszystkie miary statystyczne, czyli również decyle.

Czasami pytacie nas, czy np. w Raporcie Produkcyjnym znajdują się tylko stanowiska produkcyjne, a w Raporcie IT tylko informatyczne. Odpowiedź brzmi: nie. Zawsze kierujemy się powyższym kluczem wyciskania z danych tyle, ile to możliwe i niczego z Raportu nie wycinamy. Dlatego w Raporcie Produkcyjnym znajdziecie wszystkie stanowiska występujące w firmach produkcyjnych (o ile spełniają powyższy warunek minimum 4 próbek z 3 firm) – zarówno w obszarze produkcji, inżynierii czy logistyki, jak i administracji, księgowości, HR czy sprzedaży.