Sytuacja panująca obecnie na rynku pracy jest szczególnie trudna dla pracodawców. Firmy często mają niedobór kadry pracowniczej, a wśród potencjalnych kandydatów zwykle brakuje osób o wystarczających kwalifikacjach do objęcia wakatów. Trudno jest również powstrzymać pracowników przed „uciekaniem” do konkurencji. Fluktuacja, trudności w rekrutacji i rosnące wymagania kandydatów sprawiają, że firmy zmuszone są do szukania nowych rozwiązań na przyciągnięcie i utrzymanie dobrych pracowników. Jednym z nich może być korzystanie z raportu płacowego, czyli badania wynagrodzeń w Polsce. Dzięki porównaniu płac w swojej firmie do wynagrodzeń na rynku, przedsiębiorstwa mogą uniknąć nadmiernej rotacji pracowników, wynikającej m.in. z niedopasowania płac do ich wymagań.

Wynagrodzenia pod lupą

Raport płacowy to cykliczne badanie wynagrodzeń wśród firm z całego kraju. Firma Advisory Group TEST Human Resources opracowuje takie zestawienie dwa razy do roku, co jest gwarancją aktualności prezentowanych danych. Opracowanie tego typu może być bardzo skutecznym narzędziem w zarządzaniu wynagrodzeniami w przedsiębiorstwie – pozwala bowiem zweryfikować, czy są one adekwatne w stosunku do aktualnych stawek na rynku. Zarządzający działami personalnymi mogą obecnie przebierać wśród różnych raportów płacowych dostępnych na polskim rynku. Skąd więc wiadomo, który z nich wybrać? Zanim podejmiemy decyzję, warto przyjrzeć się metodologii, za pomocą której powstaje zestawienie płac.

Nietrudne stanowisko do zgryzienia 

Raport Płacowy AG TEST HR wyróżnia się przede wszystkim autorską metodą systematyzującą stanowiska występujące w firmach Klientów. „Mapowanie stanowisk”, bo tak brzmi nazwa wspomnianej metody, pozwala w łatwy sposób określić jednym mianem stanowiska, które oryginalnie mają różnorodne nazewnictwo. Przykładowo, w firmie A funkcjonować może „Specjalista ds. sprzedaży”, zaś w firmie B „Handlowiec” – ale ich obowiązki w praktyce są takie same – polegają na aktywnej sprzedaży określonych produktów. Dlatego, by wyniki badania były obiektywne i możliwe do zastosowania we wszystkich firmach, w Raporcie Płacowym używamy jednej, uogólnionej nazwy, np. „Przedstawiciel handlowy”.

 

Wyższy poziom wtajemniczenia

Stanowiska prezentujemy także za pomocą poziomów, określanych poprzez udzielenie odpowiedzi (przez osobę reprezentującą firmę) na szereg pytań dotyczących wymagań, jakie badane przedsiębiorstwo stawia wobec kandydatów podczas rekrutacji na dane stanowisko. Z podanych odpowiedzi automatycznie obliczany jest poziom stanowiska. Przykładowo specjalista na poziomie 4 to typowy młodszy specjalista, a poziom 6 reprezentują zwykle starsi specjaliści. Ta metoda jest bardziej obiektywna niż opisy poziomów, ponieważ każda firma uczestnicząca w badaniu odpowiada na dokładnie taki sam zestaw pytań.

Mówiąc o metodologii tworzenia zestawienia wynagrodzeń, koniecznie trzeba wspomnieć również o miarach zastosowanych do prezentowania wyników. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest wyciąganie średniej arytmetycznej ze wszystkich danych przesyłanych przez uczestników badania. Ma ona jednak pewną wadę – dane ukazane w takiej formie mogą być zaburzone przez wyniki skrajnie wysokie lub skrajnie niskie. Dlatego dane w Raporcie Płacowym AG TEST HR prezentowane są także w postaci mediany, czyli wartości środkowej. Sprawia to, że raporty są wiarygodne, a pokazywane wartości liczbowe odpowiadają rzeczywistym wynagrodzeniom w Polsce. Warto dodać, że dane pokazane są w różnych ujęciach – Miesięcznej Płacy Całkowitej, Miesięcznej Płacy Podstawowej, Rocznej Płacy Całkowitej oraz Rocznej Płacy Podstawowej, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z raportów.

Samodzielne korzystanie z Raportu Płacowego nie jest trudne, w razie pytań warto jednak zwrócić się o pomoc do konsultanta.

Jak mówi Maria Kuźniar, Starszy Konsultant w Dziale Analiz i Raportów Płacowych, Opiekun Regionu Śląskiego:

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i poświęcamy mu dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje. Za pomocą specjalnego narzędzia organizujemy indywidualne prezentacje online, podczas których pokazujemy demonstracyjną wersję Raportu Płacowego i odpowiadamy na pytania.