Przed polskimi pracodawcami stoi coraz więcej wyzwań. Jednym z najważniejszych problemów jest w tej chwili pozyskanie nowych pracowników – okazuje się bowiem, że w wielu branżach brakuje odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z tym wyzwaniem? Jednym z rozwiązań jest zatrudnianie obcokrajowców.

Wielokulturowość i unikatowe zdolności

Zastanawiając się nad rosnącą populacją imigrantów w Polsce, prawdopodobnie kierujemy nasze myśli głównie w stronę obywateli Ukrainy, zatrudnionych w naszych zakładach produkcyjnych. Warto jednak wiedzieć, że w rzeczywistości obcokrajowcy obejmują bardzo różnorodne stanowiska, i to nie tylko w pracach fizycznych. Postępująca globalizacja sprawia bowiem, że w Polsce otwiera się coraz więcej międzynarodowych centrów usług wspólnych (SSC/BPO/IT), a wielokulturowe środowisko pracy jest naturalną konsekwencją tego zjawiska.

Inny obszar, gdzie rośnie liczba osób z zagranicy, to branża gier komputerowych. Sektor ten jest dość wyjątkowy, jeśli chodzi o wymagania pracodawców – kwalifikacje pracowników muszą tutaj być unikatowe. W Polsce istnieje niestety ograniczona liczba specjalistów, którzy znają się na swoim fachu (np. tworzeniu skomplikowanych sekwencji ruchowych w grze), a trzeba pamiętać, że tak cenni pracownicy rzadko pozostają bezrobotni. Pracodawcy często są więc niejako zmuszeni, by zatrudniać obcokrajowców. Jak aktualnie wygląda procent zatrudnienia osób z zagranicy w obu wspomnianych branżach?

 

Ze wschodu i zachodu

Jak wynika z raportu Kondycja Polskiej Branży Gier’17 opracowanego przez Stowarzyszenie Polskie Gry we współpracy z Działem Analiz i Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources, w tym roku nad rozwojem gier komputerowych pracuje 90% Polaków i 10% osób z zagranicy – przede wszystkim z Europy Zachodniej. W centrach nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnionych jest z kolei 88% Polaków oraz 12% obywateli innych krajów, a w szczególności Ukrainy. W obu branżach wyraźnie widać, że najwięcej obcokrajowców to pracownicy zatrudnieni krócej niż rok, co świadczyć może o wysokim poziomie rotacji w tej grupie. Jak jednak podkreśla Agnieszka Winkiel, czuwająca nad realizacją raportu od strony AG TEST HR, Dla osób z zagranicy, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna pod względem możliwości podjęcia pracy. Z roku na rok obserwujemy, że coraz większa liczba obcokrajowców decyduje się na przyjazd do naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia. Największy wzrost odnotowaliśmy w roku 2015.

Polscy pracodawcy zatrudniają obcokrajowców, próbując rozwiązać problem braku rąk do pracy. A co przyciąga do naszego kraju imigrantów? Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, niebagatelną rolę odgrywa tutaj obiecująca wysokość płac. Osoby z Europy Zachodniej, które zatrudniają się w branży gier komputerowych, mogą zaś szukać tu ciekawych możliwości rozwoju. Warto bowiem wiedzieć, że gamedev rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, coraz częściej podbijając rynek międzynarodowy.