Gdy chcemy porównać oferowane przez naszą organizację wynagrodzenia do stawek rynkowych, warto przejść przez proces wartościowania (mapowania) stanowisk. Jest to nieodłączny etap udziału w badaniu wynagrodzeń manaHR.

Nasze Raporty Płacowe zawierają wiele stanowisk na różnych poziomach, a proces mapowania daje nam pewność, że korzystając z Raportów, porównujemy pozycje jak najbardziej zbliżone do siebie zakresem kompetencji, poziomem odpowiedzialności i miejscem w strukturze firmy. Tylko takie działanie pozwoli rzetelnie porównać płace na danym stanowisku do stawek rynkowych i dzięki temu opracować odpowiednią politykę wynagrodzeń.

Nowe stanowiska

Aby umożliwić jeszcze lepsze dopasowanie – przez oferowanie coraz większej liczby stanowisk – nasi analitycy monitorują przesyłane dane. I właśnie efektem ich działania jest nowa Lista stanowisk, powiększona o 37 pozycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczestników z branży logistycznej, wprowadziliśmy stanowiska spedytorów: drogowego krajowego i międzynarodowego, lotniczego oraz morskiego. Z kolei efektem wydania Raportu Płacowego dla Branży Energetycznej i dołączania do badania organizacji z tego sektora było pojawienie się potrzeby dodania stanowisk: górnika i obchodowego kotła. Mamy także nowe stanowiska handlowe (Dyrektor handlowy oraz Kierownik/Lider/Specjalista ds. handlowych), ponieważ liczną grupę naszych Klientów stanowią sieci sklepów.

To oczywiście tylko niektóre z nowych stanowisk – w sumie pojawiły się one w sześciu ścieżkach:

– Członek zarządu: 1

– Dyrektor funkcjonalny: 1

– Kierownik: 8

– Lider/Mistrz: 6

– Specjalista: 15

– Robotnik: 6.

Uaktualnioną Listę stanowisk można pobrać bezpośrednio z platformy lub skontaktować się w tej sprawie z opiekunem analitycznym. Wszystkich Uczestników naszego badania zachęcamy do zapoznania się z nią i wprowadzenia zmian w mapowaniach. 😊