Nasze wynagrodzenia nieustannie rosną. W ciągu 5 lat średnia płaca w Polsce podniosła się o ponad 1200 PLN brutto (źródło: GUS). Przyczyną tego jest niewątpliwie dobra sytuacja gospodarcza i rozwój naszego kraju, co sprzyjało pojawieniu się zjawiska konkurencji o pracowników. Tam, gdzie jego natężenie było duże, wzrost płac był większy. Przestały nas więc dziwić podwyżki raz w roku, a nawet i częstsze, które występują w niektórych branżach.

Średnie podwyżki w latach 2015 – 2020

Tempo wzrostu płac może stanowić doskonały obraz sytuacji ekonomicznej w Polsce. Poniżej prezentujemy przygotowany przez nas wykres opracowany na postawie Analizy Podwyżek. Dzięki niemu możemy dojść do ciekawych wniosków, opisujących sytuację gospodarczą w przeciągu ostatnich 5 lat.

Rok 2015 to najniższy średni poziom podwyżek w naszym zestawieniu – wyniósł on jedynie 2,7%. 2016 i 2017 to powolny wzrost tego wskaźnika, tak by osiągnął on swój rekord w 2018 (aż 5,3%). W tym to okresie dużo osób mogło odczuć realne zwiększenie zarobków i podniesienie komfortu życia. W 2019 roku średni procent podwyżek był jedynie nieznacznie niższy – osiągnął on 5%. Z tych danych jasno wyłania się obraz czasu prosperity w latach 2018 i 2019. Taki miał też być 2020. Nikt jednak nie spodziewał się, że pójdzie on w przeciwną stronę.

Obecny rok to spadek średnich podwyżek. Patrząc jednak na dane, możemy być zaskoczeni – 4,6% to jedynie o 0,4 punkty procentowe mniej niż w 2019. Biorąc pod uwagę pandemię, mogliśmy spodziewać się niższego wyniku. Interpretując jednak dane, pamiętać musimy o dwóch kwestiach. Po pierwszym szoku i zapaści gospodarka znowu zaczyna się rozpędzać, wobec czego powoli organizacje wracają do starej polityki płacowej. Dodatkowo pandemia dotarła do Polski pod koniec marca – tymczasem wiele przedsiębiorstw podwyżki przyznało w pierwszym kwartale. Wobec tego wskaźnik ten jest wypadkową średniego wzrostu wynagrodzeń przed pandemią, jak i w trakcie jej trwania.

Ile firm przyznaje podwyżki?

Rozmawiając o podwyżkach, patrzeć musimy na ich średnią wartość, jak i również na to, jak wiele przedsiębiorstw zdecydowało się je przyznać. Według przygotowanej przez nas analizy, aż 91% firm zapewniło je swoim pracownikom w 2019 roku! Możemy więc powiedzieć, że prawie każda zatrudniona osoba podniosła swoje zarobki. Popatrzymy teraz na 2020. W tym to roku jedynie 66% organizacji zdecydowało się na ten ruch. Dzięki temu wskaźnikowi więc możemy zauważyć, że koronawirus miał duży wpływ na działalność organizacji.

Musimy tutaj równocześnie przypomnieć, że większość przedsiębiorstw, które przyznały podwyżki, zrobiły to w pierwszej części roku. W wielu branżach od kwietnia są one zamrożone. Te sektory, które dobrze sobie radzą (np. IT), od miesięcy letnich powoli zaczynają odmrażanie tych procesów.

Co przyniesie 2021?

Do obiegu powoli wchodzą szczepionki na Covid-19, które mają nam zagwarantować powrót do normalności. Jednak musimy pamiętać, że ich dystrybucja chwilę potrwa. Gospodarka znowu zaczyna działać, jednak ponownie – nie ma gwarancji, kiedy wrócimy do czasów prosperity. Wiele organizacji patrzy jednak optymistycznie na 2021 rok – według naszej analizy duża część z nich deklaruje chęć przyznania podwyżek. Są to jednak tylko plany, które w każdej chwili mogą się zmienić, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.