Podwyżki to integralna część życia zawodowego. Najczęściej dzieją się one raz w roku, a ich wysokość uzależniona jest od wielu czynników. Mogą to być oczywiście nasze indywidualne wyniki pracy, ale też kondycja firmy lub sytuacja na rynku. Nie ukrywamy, że uwielbiamy wgłębiać się w ten obszar! Z tego też powodu Analiza podwyżek jest integralną częścią naszego Raportu Płacowego. Aktualizujemy ją co kwartał – w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Dane opieramy na deklaracjach Uczestników naszego badania. Dzięki temu mamy pewność, że prezentowane w zestawieniu informacje odpowiadają rzeczywistości.

Staramy się odpowiadać na szerokie potrzeby naszych Klientów, dlatego nasza Analiza podwyżek prezentuje średnie wartości realizowanych i planowanych podwyżek systemowych w ujęciu ogólnopolskim, jak i również z podziałem na sektory, branże, regiony, a nawet i mikroregiony. Zawsze też publikujemy informacje, w których miesiącach przedsiębiorstwa planują przyznanie podwyżek. Istotnym wkładem dla naszych Klientów jest również wiedza, jaki procent firm decyduje się na podwyżki systemowe, a jaki na indywidualne.

Dziś chcemy się zastanowić, jak wyglądały podwyżki w 2023 i jakie są planowe na 2024 rok! Swoje rozważanie opieramy o dane pochodzące od 1463 Uczestników badania (dla roku 2023) i 1434 Uczestników (dla 2024).

Średnie podwyżki na przestrzeni lat

Jak więc wyglądała sytuacja ze wzrostem płac w 2023? Na początku chcemy podkreślić, że skupimy się jedynie na podwyżkach systemowych. Są one przyznawane w oparciu o system opracowany wspólnie dla całej organizacji, obejmujący wszystkich pracowników lub ich część. Mogą one być powiązane z wynikami pracy, kompetencjami, sytuacją na rynku lub kombinacją różnych kryteriów. Dzięki temu, że są one ustrukturyzowane, oddają w dokładniejszy sposób trendy obowiązujące na rynku.

Jak możemy zauważyć na wykresie, średnie realizowane podwyżki w 2023 wynoszą 9,7%! To najwyższa wartość na przestrzeni ostatnich 15 lat! Należy oczywiście pamiętać, że są to deklaracje, które Uczestnicy przekazywali do końca września, a więc ostatecznie podwyżki w 2023 mogą się jeszcze zmienić. Analizując ten wykres, warto zatrzymać się na roku 2008 i 2009. W 2008 na świecie wybuchł kryzys gospodarczy, jednak nie dotarł on jeszcze do Polski. Były to więc ciągle jeszcze czasy dużego prosperity, co odzwierciedla również wysoki wskaźnik podwyżek – 8,6%. Kiedy jednak kryzys dotknął Polskę, od razu odzwierciedla nam to najniższy wynik w całym zestawieniu zanotowany jedynie rok później. W latach 2010 – 2017 średnie podwyżki systemowe oscylowały w okolicy 2,7 – 3,8%. Sytuacja zaczęła ulegać poprawie od 2018 roku, by wystrzelić w 2022. I to pomimo pandemii, gdzie przez długi czas obawialiśmy się o gospodarkę.

Natomiast co z najświeższymi danymi? Wydawać by się mogło, że deklaracje Uczestników naszego badania na 2024 rok pokazują, że podwyżki będą niższe niż te, realizowane w 2023 roku o 1,2 p.p., natomiast warto podkreślić, że część firm nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej podwyżek w przyszłym roku, a więc ta wartość najprawdopodobniej będzie się zmieniać.

Inflacja a podwyżki

Co równie ciekawe, w roku 2023 mało która firma zdecydowała się nie udzielać podwyżek. Według naszego badania było to jedynie 1% organizacji (a dodatkowe 3% jeszcze podejmuje decyzje). 64% z nich przyznało systemowe podwyżki dla całej organizacji, 7% indywidualne, a 25% zarówno te i te! Były również firmy, które zdecydowały się na więcej niż jedną turę podwyżkową.

Na presję płacową ze strony pracowników niewątpliwy wpływ miał wysoki poziom inflacji. W 2022 roku według GUS wyniósł on 14,3%, a w 2023 – 13,3%. Są to rekordowe wyniki – analogicznie jak poziomy podwyżek. Ludzie dotkliwie odczuwając inflację w swoich własnych portfelach, ruszyli więc do swoich managerów po podwyżki. Realnie jednak, pomimo 9,7% podwyżek systemowych  i tak jesteśmy na minusie! Biorąc pod uwagę bowiem inflację, nasze wypłaty spadły średnio o 3,6%!

Webinar manaHR

Jeżeli chcielibyście poznać więcej szczegółów na temat naszej Analizy podwyżek, zachęcamy do obejrzenia webinaru, który odbył się 22 listopada 2023roku:

Jak zawsze, zachęcamy także do kontaktu bezpośredniego:

mail: [email protected]

tel. 885 300 029