W naszym działaniu zawsze przyświeca nam cel, by odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. Z tego powodu dużo miejsca poświęcamy na analizę podwyżek. Jest to bowiem ważny temat w organizacjach. Ludzie przyzwyczajeni są do tego, by ich wynagrodzenie wzrastało co roku. Szczególnie kiedy ceny na półkach również idą w górę. Aby więc dostarczyć naszym Klientom zawsze świeżych informacji w tym zakresie, razem z naszymi Raportami Płacowymi publikujemy również Analizę Podwyżek.

Analiza Podwyżek

Tworząc naszą Analizę, opieramy się na deklaracjach pochodzących bezpośrednio od Uczestników badania wynagrodzeń. To daje nam gwarancję zgodności danych z rzeczywistością. Analiza publikowana jest aż cztery razy do roku – wraz z kolejnymi edycjami naszych Raportów Płacowych.

Analiza zawiera informacje o tym, jaki procent organizacji przyznaje podwyżki systemowe i indywidualne. Znaleźć można w niej też dane, w których miesiącach najczęściej przyznawane są te pierwsze. Zestawienie przedstawia dane o średnim systemowym wzroście płac w danym roku – zarówno tym już zrealizowanym jak i planowanym. Wyniki przedstawiane są w ujęciu ogólnym. Dostępny też jest ich ogląd z podziałem na kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion. Wszystko to z uwzględnieniem poszczególnych ścieżek.

Podwyżki w 2023

Jak wyglądały podwyżki w 2023 roku? Spójrzmy na wykres poniżej, by najpierw odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie. Jak wiele przedsiębiorstw w ogóle zdecydowało się na podwyżki?

Nasze badanie oparte jest o informacje zebrane od 1538 firm. Jak możemy zauważyć na wykresie powyżej, zdecydowana większość organizacji zapewniła swoim ludziom wzrost płac. Było to aż 96% Uczestników naszego badania! 60% zapewniło podwyżki systemowe, 27% indywidualne, a 9% oba te rodzaje. Jedynie 2% badanych nie zdecydowało się na podwyżki w 2023 roku. Takie wyniki mogłyby świadczyć o dobrej kondycji przedsiębiorstw i ciągłym istnieniu rynku pracownika – gdzie to organizacje muszą walczyć o dobrych specjalistów.

Prognozy podwyżek w 2024

Jakie tymczasem plany mają organizacje na ten rok? Czy również większość z nich będzie przyznawać podwyżki? Spójrzmy na wykres poniżej.

W badaniu wzięło udział 1508 przedsiębiorstw. Jest to więc zbliżona liczbowo grupa do 2023. Powyżej widzimy wyraźnie, że aż 63% organizacji już podjęło decyzję i planuje wzrosty płac. 35% systemowo, 20% indywidualnie, a 8% na oba sposoby. 37% dalej nie podjęło decyzji. Jest to jednak całkowicie normalne, jako że dopiero wchodzimy w ten rok. Decyzje takie pojawią się w późniejszym czasie.

Wysokość podwyżek w 2023 i planowanych w 2024

Naturalnie niezwykle istotną kwestią w zakresie wzrostu płac, jest ich wielkość. Na podstawie naszej Analizy, przygotowaliśmy dla Was zestawienie średniej wysokości podwyżek systemowych (dla całej Polski) w latach 2008 – 2024. Spójrzmy więc, jak wyglądał rok 2023 i jakie są plany na 2024. A także, jak te lata prezentują się na tle poprzednich.

Od razu widać, że 2023 był rekordowy. Wysokość podwyżek osiągnęła bowiem 9,6%. Tym samym pobiła poprzedniego rekordzistę – 2008 rok – aż o 1 punkt procentowy! Na pewno duże znaczenie miała w 2023 galopująca inflacja. Pracownicy wywierali więc z tego powodu presję na firmach, by również ich płace rosły. Rok 2024 zapowiada się również dobrze. Z deklaracji Firm wynika, że wzrost płac wyniesie średnio 8,2%. Warto tutaj jednak wspomnieć, że jest to jedynie prognoza. Ten wynik może zmienić się w zależności od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja na rynku.

Webinar

Osoby, które omawianym tematem są zainteresowane bardziej szczegółowo serdeczne zapraszamy na webinar, na którym opowiemy nieco więcej. Wydarzenie odbędzie się 6 marca, o godzinie 11:00.

ZAPISY