Pisaliśmy już, jaki był wpływ pandemii na sytuację u naszych Klientów, czyli w średnich i dużych firmach oraz dyskutowaliśmy z najczęstszymi mitami związanymi z rynkiem pracy i wynagrodzeń. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na naszą pracę i jej najważniejszy efekt czyli Raport Płacowy manaHR.

Trudny czas, trudne decyzje

Początek pandemii zbiegł się z końcówką kwietniowej edycji naszego badania. Nam zależało wówczas na zebraniu zaktualizowanych danych płacowych od Klientów, a dla Klientów kluczowe było przede wszystkim odnalezienie się w chaosie, jaki spowodowała sytuacja sanitarno-epidemiologiczna i kolejno wprowadzane obostrzenia. Współpracujemy przede wszystkim z działami HR, które pod koniec marca musiały nagle – z dnia na dzień – pogodzić swoje dotychczasowe zadania i obowiązki z zupełnie nowymi wyzwaniami, od których zależało sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W tej sytuacji, przygotowanie danych na potrzeby badania zeszło na drugi plan i było to dla nas zrozumiałe, mimo że miało bezpośrednie przełożenie na naszą pracę i produkt.

Najważniejsza jest dla nas rzetelność i aktualność danych oraz wydanie Raportów w terminie. Dlatego nie zdecydowaliśmy się ani na ustępstwa w kwestii jakości Raportu (zaakceptowanie nieaktualnych danych lub danych powiększonych o %), ani na przesunięcie daty wydania kwietniowych zestawień. Zamknęliśmy zatem planowo edycję kwietniową, mimo że oznaczało to niższą niż zakładana liczbę Uczestników. Mieliśmy jednak pewność, że dane będą odzwierciedlać aktualny stan na rynku, a Klienci którzy na nie czekali, otrzymają je w terminie.

I nasi Konsultanci i Klienci, mimo sytuacji, stanęli na wysokości zadania i  nadal nasz Raport jest największym zestawieniem dostępnym na polskim rynku (745 firm!). Są to również najbardziej aktualne na ten moment dane – nie starsze niż na dzień 31 stycznia, a więc uwzględniają styczniowe podwyżki. Głęboko wierzymy w to, że firmy które nie zdążyły zaktualizować danych, wrócą do nas w kolejnych edycjach badania.

Po pierwsze: Raporty Płacowe. Po drugie: Raporty Płacowe

Pandemia miała i ma duży wpływ na funkcjonowanie firm. W niektórych branżach jej skutkiem było zupełne zatrzymanie biznesu, w innych spowolnienie. Dla części biznesów oznaczała więcej pracy i rekordowe zyski, a czasem nie miała bezpośredniego wpływu na wynik finansowy.

Niezależnie od tego, do której z powyższych grup zalicza się Twoja firma, z pewnością pandemia sprawiła, że jej zarząd zadał sobie kilka fundamentalnych pytań. Czy nasza dotychczasowa działalność jest zagrożona? Jakie są ryzyka, jakie są szanse wynikające z tej sytuacji? Czy jesteśmy w stanie zrealizować wytyczone wcześniej cele? Czy konieczna jest ich korekta, a może bardziej radykalne kroki, bo sytuacja na rynku zmieniła się na tyle, że dotychczasowa misja firmy nie może być dłużej realizowana?

Te i wiele innych pytań kłębiły się również w naszych głowach. Przeanalizowaliśmy spływające do nas od Klientów informacje, działania podejmowane przez przedsiębiorców i doszliśmy do wniosku, że niezmienna pozostaje misja manaHR czyli dostarczenie Klientom najlepszej na rynku platformy do zarządzania wynagrodzeniami (a w jej ramach również największego i najbardziej aktualnego Raportu Płacowego). Jeszcze mocniej skupiliśmy się na tym, żeby Raport oddawał aktualną sytuację na rynku – bo gdzie powinna ona znaleźć swoje odzwierciedlenie, jeśli nie w Raporcie Płacowym?

Jako jedyni na rynku Raporty publikujemy aż 4 razy w roku, dzięki czemu są zawsze aktualne – prezentowane w nich dane pochodzą z ostatniego kwartału, co oznacza, że nigdy nie są starsze niż 3 miesiące wstecz. Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację jaka miała i ma miejsce aktualnie. Doszliśmy do wniosku,  że mimo iż w Raporcie lipcowym Klienci znajdą wynagrodzenia na dzień 30 kwietnia, to oprócz tego będą szukać również informacji na temat doraźnych działań, jakie zostały podjęte lub są planowane przez inne firmy. Dlatego też, w trwającej już edycji lipcowej poza zebraniem informacji o wynagrodzeniach od Uczestników badania pytamy ich również o podjęte i planowane działania, mające wpływ na budżet wynagrodzeń. To oznacza, że już w lipcu będziemy  mieli twarde dane pokazujące jaki % firm zdecydował się/ma w planach redukcję zatrudnienia, zmniejszenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmiany w dodatkach płacowych i pozapłacowych. Będziemy dysponować też bardzo dokładną analizą podwyżek za rok 2020.

Równolegle do działań związanych bezpośrednio z Raportem rozwijamy nowe funkcjonalności na naszej platformie, do której dostęp mają wszystkie firmy korzystające z naszych Raportów.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grona Uczestników największego i najbardziej aktualnego badania wynagrodzeń w Polsce!