Co tak właściwie kryje się pod hasłem, które jest coraz częściej spotykane na portalach z ofertami pracy? Termin konsulting wywodzi się oczywiście z łaciny (consulo, sulere, sului, sultum – naradzać się, znaleźć radę, szukać rady, konsultować). Na naszym rynku pracy słowo to oznacza udzielenie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów bądź też doradztwo techniczne, gospodarcze.

 

Tak więc firmy, które oferują takie usługi tak naprawdę zajmują się doradztwem w sferze prawno-ekonomicznej bądź technicznej. Pomoc ta skierowana jest głównie do szeroko pojętych przedsiębiorców i wykonywana przez specjalistów posiadających wiedzę ekspercką w jednej bądź wielu dziedzinach. Szczególne znaczenie konsultingu ujawnia się w firmach, gdzie występuje wysoki stopień skomplikowania procedur gospodarczych. Wymaga to właśnie korzystania z pomocy zewnętrznej świadczonej przez wyspecjalizowane firmy.

 

Praca w konsultingu ma charakter typowo projektowy. Każde zlecenie wykonywane dla klienta jest osobnym projektem. Dlatego jest to praca nieszablonowa i niezwykle rozwijająca, w której najważniejsze umiejętności to zdolność szybkiego przyswajania informacji i analitycznego myślenia.

Zaczynając pracę w konsultingu prawdopodobnie czeka nas przebrnięcie przez stopień konsultanta ds. projektów. Czy można jednak liczyć na pracę w tej branży zaraz po ukończeniu studiów?

Z pomocą przychodzi nam Kompleksowy Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources. Charakterystyka stanowiska jasno nakreśla, że powinna być to osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym, wyższym wykształceniem, dobrą znajomością języka angielskiego oraz średnim stopniem samodzielności. Innymi słowy – osoba, która posiada już jakąś wiedzę i wie jak efektywnie ją wykorzystać w praktyce.

Ma to oczywiście odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Poniżej przedstawiamy wycinek Kompleksowego Raportu Płacowego z danymi płacowymi dla stanowiska Konsultant ds. Projektów na poziomie zagregowanym (wyniki uśrednione na podstawie danych dla poziomów szczegółowych).

 

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources – edycja Wiosna 2014

 

Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to branża,  w której sam start nie należy do najłatwiejszych. Jednakże jest to wysiłek, który specjalistów w danych dziedzinach nagrodzi sowicie w postaci ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz komfortowej sytuacji finansowej.