Na rynku istnieją dwa główne typy raportów płacowych – tworzone przez agencje rekrutacyjne i przez wyspecjalizowane w tym firmy. Te pierwsze oparte są na oczekiwaniach kandydatów – wobec tego średnie wynagrodzenie w nich podane jest wyższe niż rzeczywiste. Drugi typ raportów oparty jest na danych zbieranych bezpośrednio od działów personalnych Uczestników badania. Jesteśmy firmą, która od lat dostarcza swoim Klientom ten drugi typ raportu. Chcielibyśmy dziś odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zbieramy  i obrabiamy dane, aby tworzyć nasze raporty.

W jaki sposób zbieramy dane do raportów?

Jak już wspomnieliśmy, dane o które oparte są nasze raporty płacowe, pochodzą bezpośrednio z działów personalnych. Są one zbierane podczas badania wynagrodzeń. W jaki sposób? Jest to bardzo proste – firmy uczestniczące przekazują informacje o wynagrodzeniach obowiązujących w ich organizacji poprzez wgranie do naszej aplikacji pliku z danymi. Może to być surowy eksport z programu kadrowo-płacowego. Taka forma przekazywania danych jest w pełni bezpieczna ze względu na szyfrowanie komunikacji w trakcie przekazywania i zapisanie pliku w odseparowanej od innych danych lokalizacji na serwerze.

Dane otrzymane od firm nie pozostawiamy w stanie surowym. Są one dokładnie sprawdzane – nasi konsultanci patrzą, czy przekazane informacje spełniają kilka warunków, m.in.:

  • czy stawka wynagrodzenia jest podana w odpowiedniej walucie (PLN),
  • czy wynagrodzenie zawiera dodatki płacowe (o charakterze stałym / zmiennym, dodatki kodeksowe).

Odpowiednio przygotowane przez naszych konsultantów dane są przetwarzane statystycznie i na ich podstawie tworzone są raporty płacowe.

Dane zawsze należy sprawdzić!

Jedną z najważniejszych w raportach płacowych kwestią jest prawdziwość zawartych w nich informacji. Klienci chcą korzystać jedynie z aktualnych i realnych danych – tak by dzięki temu móc, między innymi, stworzyć przemyślaną i dopasowaną do obecnie obowiązujących warunków politykę wynagrodzeń w organizacji. W związku z tym, jako firma tworząca raporty, mamy kilka sposobów, w jaki sprawdzamy, czy dane pozyskane od firmy są prawdziwe i zgodne z naszymi założeniami.

O komentarz w tej kwestii poprosiliśmy Martynę Ratusznik z działu analitycznego: „Oprócz technicznej kontroli (opartej o różnego rodzaju reguły systemowe), jaką przechodzi plik z danymi płacowymi Klienta, następuje również weryfikacja podczas rozmowy telefonicznej z Klientem. Upewniamy się, czy w pliku nie znajdują się pracownicy zatrudnieni w oparciu o inną formę umowy niż umowa o pracę. W badaniu również nie bierzemy pod uwagę pracowników tymczasowych (grupa tych pracowników jest objęta m.in. odrębnym systemem premiowym) oraz pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (tacy pracownicy ze względu na długą absencję są pomijani w cyklu podwyżkowym). Oprócz tego dopytujemy Klientów o inne wątpliwości lub ewentualne błędy, które rzucają nam się w oczy podczas standardowej weryfikacji. Działania te mają na celu przede wszystkim dbanie o jakość naszych zestawień – a co za tym idzie – pewność Klientów, że korzystają z wiarygodnego źródła. Im bardziej szczegółowo Klient porównuje się do rynku, tym większe nieporozumienie może wywołać nawet drobna pomyłka w danych. Na przykład pomyłkowe wprowadzenie zdublowanego zera przy kwocie wynagrodzenia zasadniczego dla danej grupy pracowników może wprowadzić niemały popłoch na spotkaniu z zarządem lub partnerem społecznym”.

Prawdziwość danych w raportach jest najważniejsza

Proces pozyskania danych do raportów płacowych, od strony Uczestnika badania, nie jest trudny. Wystarczy wgrać surowy plik kadrowo-płacowy do systemu. Cała praca pozostaje po naszej stronie. Aby mieć pewność, że nasi Klienci uzyskają realne raporty, analizujemy dane i przeprowadzamy szczegółową weryfikację. Efekt jest jednak wart zachodu. Dzięki temu nasi Klienci mogą korzystać z prawdziwych informacji opisujących średnie wynagrodzenia na rynku.