W przeszłości ludzie wiązali się z jedną firmą na całe życie. Przechodzili w niej przez wszystkie poziomy stanowisk, poczynając od najbardziej podstawowych. Firmy to doceniały i często uzależniały wynagrodzenie od ilości przepracowanych lat w murach organizacji.

Obecnie trend ten jest w odwrocie. Firmy nie uzależniają już wynagrodzenia od stażu pracy w ich murach. Nie oznacza to jednak, że osoba z kilkunastoletnim doświadczeniem zarabia mniej niż osoba z kilkuletnim. Wraz ze wzrostem stażu pracy wzrastają również umiejętności, kompetencje, świadomość branży czy też wiedza z danej dziedziny. Są to więc rzeczy, za które przedsiębiorstwa są skłonne zapłacić więcej. Z tego powodu osoba z większym doświadczeniem zazwyczaj zarabia większą kwotę niż osoba z mniejszym. Jest to jednak spowodowane posiadaniem większej wiedzy a nie liczbą przepracowanych lat w danej firmie.

Większy staż – większy zarobek?

Firma manaHR postanowiła sprawdzić, jak opisany powyżej trend ma się w rzeczywistości. Przeprowadzone zostały więc badania na firmach z sektora produkcji oraz z sektora usług wspólnych, czyli SSC/BPO oraz IT (duże korporacje).

Wyniki z sektora produkcji potwierdzają, że im większy staż pracy w danej firmie, tym większe zarobki. Wynagrodzenie rośnie proporcjonalnie wraz ze stażem pracy danej organizacji. Jedynie na poziomie Młodszego Specjalisty, w okolicy 10-letniego stażu, następuje spadek – szybko jednak wzrost wynagrodzenia powraca na właściwe tory. Z tych danych wynika, że branża produkcji docenia przywiązanie do firmy. Powodem może być specyfika branży – maszyny produkcyjne są bardzo skomplikowane a ich specyfikacja zależy od celu produkcji. Wobec tego pozyskanie nowego pracownika może nie być zbyt proste. Firmy pokazują więc pracownikom, że potrafią zaoferować im stabilne zatrudnienie, ze stale zwiększającym się wynagrodzeniem. Wobec czego zachęcają do pozostania w ich murach.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Większy staż – mniejszy zarobek?

W sektorze SSC/BPO/IT zebrane dane pokazały niespodziewany rezultat. Korelacja jest odwrotna od założonej – to osoby z mniejszym stażem w firmie zarabiają więcej. Różnica jest szczególnie drastyczna w przypadku Starszego Specjalisty – jest to ponad 2000 złotych! W przypadku Młodszego Specjalisty różnica w zarobkach jest na korzyść osoby z większym stażem – nie jest to jednak różnica tak duża, jak moglibyśmy się spodziewać. Co jest przyczyną większych wynagrodzeń dla osób wchodzących do organizacji?

Branża SSC/BPO/IT przez ostatnie lata gwałtownie się w Polsce rozwinęła. W raporcie Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017 (ABSL), znajdziemy informację o prawie 250 tysiącach zatrudnionych osób! Samych ośrodków usług wspólnych działało ponad tysiąc. Rotacja również robi duże wrażenie. Według raportu manaHR (Analiza Fluktuacji w centrach SSC/BPO/IT) wynosi ona aż 19,5%. Warto wspomnieć o rekordowej 25% rotacji na poziomie Specjalisty. Konkurencja na rynku jest więc ogromna. Pracownik może liczyć na wiele ofert pracy, często korzystniejszych finansowo niż w obecnej firmie. Aby przyciągnąć nowe osoby do organizacji, pracodawcy prześcigają się więc w wysokości wynagrodzenia oraz ilości oferowanych benefitów. To powód, przez który oferowane wynagrodzenie dla osoby wchodzącej do firmy jest większe niż dla osoby już pracującej. Co zatem robią osoby z dużym stażem w jednej firmie, aby podnieść swoje wynagrodzenie? Przyjmują korzystniejszą ofertę od konkurencji. Błędne koło się zamyka. Firmy mogą stosować taką taktykę, ponieważ stosunkowo łatwo jest przejść z jednej firmy do drugiej – np. księgowość pozostaje wszędzie bardzo podobna, niezależnie od firmy, która się nią zajmuje. Przedsiębiorstwa mogą więc łatwo zatrudniać osoby z innych organizacji.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Jak poradzić sobie z rotacją w branży SSC/BPO/IT?

Działy HR w firmach z branży SSC/BPO/IT przechodzą same siebie w wyszukaniu sposobów na skuszenie kandydata do pracy akurat w ich organizacji. Nowy pracownik zaczyna więc z wysokiego pułapu – w następnych latach oczekuje, aby jego wynagrodzenie wzrastało proporcjonalnie. Jak mogliśmy zobaczyć w badaniach, często jednak się tak nie dzieje. Być może organizacje powinny poświęcić czas oraz środki finansowe na zapewnienie odpowiedniego wzrostu płac dla pracowników z większym stażem? Możliwe, iż byłby to punkt zapalny do przerwania błędnego koła fluktuacji kadry w tej branży.