Znajomość języków obcych – a szczególnie języka angielskiego – jest jednym z najczęstszych wymagań stawianych kandydatom do pracy. Dodatkowym atutem może być umiejętność posługiwania się kilkoma językami. Zwykle właśnie takich pracowników poszukują firmy z branży SSC/BPO obsługujące klientów międzynarodowych. Co więcej – często dobra znajomość co najmniej dwóch języków obcych (w tym angielskiego) wystarczy, aby zostać zatrudnionym. Specjalistyczna wiedza z reguły nie jest wymagana – najważniejsze, aby kandydat do pracy potrafił komunikować się w języku obsługiwanych klientów.

Od lat obserwujemy prężny rozwój sektora usług wspólnych w Polsce. Liczne biura SSC/BPO znajdują się niemal w każdym większym mieście, a najwięcej spotkamy ich w Krakowie. Zapotrzebowanie na kandydatów do pracy w tej branży również nie maleje. A my, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, co roku dostarczamy aktualnych danych dotyczących wynagrodzeń w tym obszarze.

Analiza językowa 2023 – najważniejsze informacje

W tegorocznej Analizie „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO” wzięło udział 42 Uczestników, m.in. Armatis, Alexander Mann Solutions, Heineken Global Shared Services, PepsiCo.

Analiza, podobne jak nasze Raporty Płacowe, pozwala sprawdzić, jakie stawki oferują pracownikom centra usług wspólnych. Ponadto znajdziemy tam informacje dotyczące dodatku za znajomość języków obcych, a także dane o najbardziej popularnych w branży językach i oczekiwaniach stawianych kandydatom do pracy.

Wynagradzanie za języki obce w branży SSC/BPO

Centra usług wspólnych wynagradzają za znajomość języka obcego w różnych formach: w wynagrodzeniu zasadniczym, w formie dodatku do wynagrodzenia lub w formie mieszanej, łączącej dwie wcześniej wspomniane. Jak się to przedstawia w przypadku Uczestników naszej Analizy? Popatrzmy na wykres poniżej.

Źródło: Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO, manaHR Lipiec 2023 n=42

Widzimy, że najpopularniejszą opcją jest premiowanie znajomości języka obcego w wynagrodzeniu zasadniczym, aż 67% Uczestników wybiera tę formę. Prawie 1/3 z nich decyduje się na wypłacanie dodatku, a jedynie 5% preferuje formę mieszaną. Popularność tej pierwszej opcji (w wynagrodzeniu zasadniczym) może wynikać ze wspomnianych na początku tego wpisu specyficznych wymagań stawianych kandydatom do pracy w branży SSC/BPO. Znajomość języka obcego stanowi podstawowy warunek zatrudnienia i zwykle nie jest traktowana jako dodatkowa – specjalnie wynagradzana – umiejętność.

Jeśli jednak chodzi o dodatek, nasze zestawienie pozwala sprawdzić jego wysokość dla 7 języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, włoskiego oraz duńskiego i niderlandzkiego. Co więcej, po raz pierwszy można też sprawdzić wysokość dodatku w zależności od poziomu znajomości języka. Dla języków: francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego są to 3 poziomy (B1, B2, C1), dla włoskiego i portugalskiego 2 poziomy (B2, C1), a dla niderlandzkiego poziom C1.

Jak podkreśla Agnieszka Hetmańczyk, Manager ds. rozwoju biznesu, która opiekuje się firmami SSC/BPO:

„Zawarte w Analizie informacje dotyczące aktualnych wynagrodzeń w branży wraz z dodatkiem uwzględniającym poziom znajomości języka dostarczają naszym Klientom jeszcze bardziej szczegółowych danych z rynku, które mogą okazać się cenne zarówno przy rekrutowaniu nowych pracowników, jak i planowaniu przyszłorocznych budżetów”.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Analizy językowej – zachęcamy do kontaktu!

[email protected]

885 300 021