Od lat działamy w zakresie prowadzenia analiz wynagrodzeń. Cztery razy w roku wydajemy nasze własne Raporty Płacowe, które zawierają kilkadziesiąt różnych zestawień. Stawiamy na dużą różnorodność, tak by nasi Klienci mieli dostęp do danych, które jak najlepiej będą odpowiadać ich potrzebom. Zdajemy sobie jednak sprawę, że taka mnogość oferty może rodzić pytanie – jaki Raport Płacowy powinienem wybrać dla mojej firmy?

Rodzaje Raportów Płacowych

W ostatniej edycji naszych Raportów Płacowych opublikowaliśmy kilkanaście analiz. Wśród nich znajduje się Raport Ogólnopolski, który zawiera dane pochodzące z aż 810 firm! Kolejną grupę raportów stanowią Raporty Branżowe dla sektorów: produkcja, motoryzacja, FMCG, logistyka, SSC/BPO/IT. Dodatkowo publikujemy również Raporty Regionalne (Śląsk, Mazowsze, Dolny Śląsk, Małopolska, Wielkopolska oraz Mazowsze bez Warszawy, Dolny Śląsk bez Wrocławia i Łódzki Raport Płacowy). To jednak nie wszystko – aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów, tworzymy również Raporty Mikroregionalne (13 zestawień). Wszystko to przekłada się na szeroki wybór – z tego powodu zastanówmy się, w jaki sposób dopasować Raport do grupy stanowisk, której wynagrodzenia chcemy porównać do rynku.

Poziom stanowiska czynnikiem wyboru Raportu Płacowego

Jednym z najważniejszych czynników koniecznych do prawidłowego korzystania z naszych Raportów, jest odpowiednie zdefiniowanie rynku, do którego porównujemy pracowników. Powinniśmy to zrobić już na etapie wyboru Raportu Płacowego. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, rekomendujemy przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia dla poszczególnych grup stanowisk. Jest to o tyle kluczowe, ponieważ specyfika rynku, wynagrodzeń, czy np. mobilności pracowników różni się w zależności od poziomu stanowiska. 

Dla managementu (dyrektorzy, kierownicy) najlepszym punktem odniesienia będzie cały kraj.  Jest to grupa w znacznej mierze bardzo mobilna – mająca duże możliwości relokacji, jak i wykazująca się chęcią do zmiany miejsca zamieszkania. Są oni również gotowi na dalsze dojazdy do pracy. Biorąc to pod uwagę, możemy stwierdzić, że konkurujemy o pracownika z firmami praktycznie z całej Polski. Dodatkowym czynnikiem sugerującym wybór ujęcia ogólnopolskiego dla tej grupy jest fakt, iż tych stanowisk jest mniej w stosunku do innych grup. Z tego powodu, aby pozyskać odpowiednią próbę, warto porównywać się do całego kraju. Dzięki temu mamy pewność, że wskazane widełki wynagrodzeń są wartościowe i dobrze oddają rzeczywistość.

W przypadku wykwalifikowanych specjalistów oraz ekspertów najlepiej sprawdzać stawki w Raporcie Branżowym. Osoby takie specjalizują się w konkretnym sektorze np. motoryzacyjnym.  W związku z tym posiadają specyficzną dla danej branży wiedzę oraz umiejętności. Gdy taki specjalista będzie decydował się na zmianę pracy, z dużym prawdopodobieństwem zrobi to w zakresie swojej branży. Takie działanie umożliwi mu rozwój jego wiedzy oraz podnoszenie poziomu wynagrodzenia.

Ostatnią grupą, którą chcieliśmy omówić, są pracownicy fizyczni oraz specjaliści. Te osoby nie fluktuują po całej Polsce, a jeżeli już to w obrębie województwa. Najczęściej zdecydują się na zmianę pracy w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Najbardziej wartościowe będzie więc porównanie naszych wynagrodzeń do wynagrodzeń naszych najbliższych sąsiadów. Wobec tego zalecamy skorzystać z danych regionalnych lub mikroregionalnych.

Najpierw wybierz grupę pracowników

Dobrze wykorzystany opublikowany przez nas Raport Płacowy, da wiedzę potrzebną do stworzenia polityki wynagrodzeń. Umożliwi on skonstruowanie takich widełek, które będą atrakcyjne dla pracowników, ale również dla naszego budżetu. Aby jednak jak najlepiej wykorzystać możliwości, które dają nam Raporty należy określić jakiej grupie stanowisk chcemy się przyjrzeć. Stanowić to będzie dla nas podstawę do wyboru odpowiedniego rynku do porównania.