W świecie HR, równość płac między kobietami a mężczyznami to nie tylko kwestia sprawiedliwości – to również wymóg prawny, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w świetle nowych regulacji. Nasza firma, jako lider w dziedzinie raportów płacowych, odpowiedziała na te zmieniające się realia rynkowe, wprowadzając do swojej funkcjonalność Luka płacowa.

Luka płacowa to narzędzie stworzone z myślą o nowej dyrektywie unijnej, która nakłada na organizacje obowiązek likwidacji różnic w wynagrodzeniach między płciami. W kwietniowej edycji naszego badania aż 43% Uczestników miało wskaźnik luki płacowej, który wypadł poza przyjętymi przez dyrektywę widełkami. Te liczby pokazują, że nadszedł czas na zdecydowane działania.

Narzędzie pozwala na analizę i diagnozę nierówności płacowych bezpośrednio na poziomie stanowisk, dając tym samym możliwość skupienia się na tych obszarach, gdzie dysproporcje są największe. Umożliwia to nie tylko spełnienie obowiązków wynikających z nowych przepisów, ale także wprowadzenie zmian, które są korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla wizerunku całej firmy.

Warto podkreślić, że zidentyfikowane różnice w wynagrodzeniach nie zawsze muszą być wynikiem dyskryminacji. Czynniki takie jak staż pracy, kwalifikacje lub efektywność mogą być uzasadnionym powodem dla istnienia różnic. Nasze narzędzie pozwala na przeanalizowanie i zrozumienie tych czynników, oferując szczegółowe dane, które pomagają rozwiać wątpliwości i wyjaśnić przyczyny występujących dysproporcji.

Dołącz do nas na webinarze!

Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w webinarze, który odbędzie się 11 czerwca w godzinach 11:00-12:30. Webinar poprowadzą Patrycja Buczkowska, manager procesu w sekcji analitycznej, oraz Mateusz Kozik, specjalista ds. rozwoju biznesu. Będzie to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o nowej funkcjonalności oraz zadać pytania bezpośrednio naszym ekspertom.

Zapisz się, klikając tutaj.

Czekamy na Wasze uczestnictwo i pytania!