Raport Płacowy ciągle się rozwija. Jak informowaliśmy wcześniej, tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o stanowiska programistów różnych technologii. Ale to nie koniec – postanowiliśmy dodać do naszego zestawu pięć nowych pozycji, aby jeszcze lepiej dopasować go do danych pochodzących od uczestników Raportu. Jednym z nowicjuszy jest specjalista ds. nowych uruchomień.

 

Powiedz co, a ja pokażę Ci jak

 

Jeśli istnieje pomysł, ale nie wiadomo jak go wykonać w praktyce, to należy się zgłosić właśnie do tego specjalisty. Jego rola polega głównie na przystosowaniu już istniejącej linii produkcyjnej do możliwości wytworzenia nowego produktu lub zbudowaniu jej od początku. Jednakże aby tego dokonać, trzeba skoordynować cały proces wdrożeniowy. W fazie wstępnej następuje kontakt z klientem i analiza jego wymagań czy oczekiwań co do efektu końcowego. Następnie tworzona jest dokumentacja techniczna, rysunki oraz zestawienie kosztów, co w rezultacie daje całościowy obraz możliwej do zaproponowania oferty. Jeśli wszystko zostanie zaakceptowane, można przejść do zakupu maszyn/narzędzi projektu i zacząć etap prób i testów prototypów. Po udokumentowaniu systemu jakości oraz ewentualnym opatentowaniu pomysłu następuje wreszcie urynkowienie/komercjalizacja nowego produktu czy usługi. Produkcja seryjna, jako ostatni etap, to swoiste przejście ze sfery badawczej i rozwojowej do sfery gospodarczej. To właśnie tutaj, na samym końcu procesu, rola specjalisty ds. nowych uruchomień jest największa, ponieważ od niego zależy ostateczny efekt wytworzonego produktu.

 

Wykształcenie – to się ceni

 

Pozycja o której mowa znajduje się jak widać na pograniczu wielu dziedzin technicznych. U osób ubiegających się o tego typu stanowisko wymagana jest wiedza z zakresu nowych technologii, logistyki, norm jakościowych oraz przede wszystkim wykształcenie wyższe kierunkowe. Najbardziej poszukiwani są absolwenci kierunku „Mechanika i budowa maszyn” i „Automatyka”. Kolejną ważną kwestią jest doświadczenie w produkcji, które przydaje się przy późniejszym koordynowaniu całego zespołu wdrożeniowego. Tak duża odpowiedzialność ma swoje odzwierciedlenie w nazwie stanowiska, ponieważ w zależności od firmy, czy branży można spotkać się z inżynierami, technikami czy nawet kierownikami/menedżerami ds. nowych uruchomień. Te same obowiązki mogą się również kryć pod nazwą menedżera projektu w dziale Nowe Uruchomienia/Produkcja. Ważne jest zatem, aby przeglądając oferty pracy zwracać uwagę przede wszystkim na zakres obowiązków, a nie nazwę stanowiska.

 

Licencja na własny pomysł

 

Liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w 2013r. w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych wyniosła 21 024. Licząc nawet, iż tylko niewielka część z nich dotyczyła obszaru produkcji, można zobaczyć skalę wprowadzania nowych pomysłów w życie. Dodatkowo, jak widać z wykresu poniżej, w 2013r. zaobserwowano duży wzrost zaakceptowanych przez UPRP wniosków dotyczących patentów. Skoro jest popyt na nowe technologie, to musi istnieć zapotrzebowanie na ludzi wcielających je w życie.

 

Specjalista ds. nowych uruchomień został dołączony do listy stanowisk Raportu w obszarze inżynierii, a dokładniej inżynierii procesu produkcji. Mamy nadzieję, że jego pojawienie się ułatwi Wam dopasowanie zatrudnionych o podobnym zakresie obowiązków do stanowisk w tej edycji.

 

Liczba praw wyłącznych na wszystkie przedmioty własności przemysłowej pozostających w mocy

w Polsce (dane na koniec roku)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UPRP