Poziom fluktuacji i absencji to jedne z najważniejszych wskaźników polityki personalnej firm. Dzięki nim możemy badać, jak duża jest nieobecność pracownika w miejscu pracy oraz ilu zatrudnionych opuściło naszą firmę. Wiedza na temat średniej rynkowej pozwoli nam natomiast określić, czy w naszym przedsiębiorstwie możemy już mówić o problemie, czy też te wskaźniki utrzymują się na poziomie średniej rynkowej.

Nasze badanie – jak przebiegało?

Nasze ogólnopolskie badanie fluktuacji i absencji zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2019 roku. Dane zbieraliśmy za okres styczeń – grudzień 2018 roku. Aż 208 firm zdecydowało się podzielić z nami swoimi danymi! Tradycyjnie najsilniejszą reprezentacją mogą pochwalić się firmy produkcyjne – aż 80% uczestników pochodzi z tego obszaru. Ze względu na specyfikę branży dane z firm SSC/BPO zdecydowaliśmy się pokazać oddzielnie – wyniki nie są więc uwzględnione w danych ogólnopolskich oraz regionalnych.

Wskaźniki zaprezentowane w Analizie

W naszej Analizie opisujemy wskaźnik fluktuacji dobrowolnej oraz wskaźnik zwolnień, co pozwala Klientom na uzyskanie informacji o średnim poziomie rotacji występującej na rynku. Przeanalizowaliśmy również dane, które opisują wskaźnik absencji uwzględniający zwolnienia ciążowe oraz nieuwzględniający tych zwolnień.

Poszczególne wyniki mogą się różnić w zależności od położenia firmy, czy też poziomu stanowiska, z tego powodu wskaźniki, które opisujemy w Analizie, są podzielone na:

  • Region (Śląsk, Dolny Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Łódzkie, Gliwice i okolice, Tychy i okolice, Wałbrzych i okolice, Bielsko-Biała i okolice, Dąbrowa Górnicza i okolice),
  • Grupę stanowisk (management, white collar, blue collar).

Dobre praktyki

Poza przydatnymi informacjami dotyczącymi wskaźników fluktuacji i absencji w przedsiębiorstwach w Analizie poruszyliśmy jeszcze inne tematy. Uczestników naszego badania poprosiliśmy o podzielenie się ich praktykami dotyczącymi:

  • exit interview (rozmowa prowadzona na zakończenie współpracy z pracownikiem),
  • metod przeciwdziałania wysokiemu poziomowi fluktuacji,
  • metod przeciwdziałania wysokiemu poziomowi absencji,
  • premii absencyjnej/frekwencyjnej (dodatek do wynagrodzenia przyznawany za obecność w pracy – szczególnie popularny na niższych poziomach stanowisk w firmach produkcyjnych).

Informacje te stanowią bazę dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla naszych Klientów. Podpatrzone działania, które z sukcesem działają w innych organizacjach, mogą oni przełożyć a potrzeby własnych firm, co z kolei pozwoli im na obniżenie poziomu fluktuacji i absencji.

Dlaczego warto zapoznać się z Analizą absencji i fluktuacji?

W Analizie Klienci odnajdą twarde dane dotyczące wskaźników personalnych – dzięki nim bez problemu będą oni mogli ocenić, jak wypada ich organizacja w stosunku do rynku. Jeśli poziom fluktuacji i absencji znacząco przewyższa średnią, oznacza to, że trzeba zacząć działać i jak najszybciej wdrażać działania mające przeciwdziałać takiemu stanowi. Tutaj przydana okaże się druga część naszej Analizy, czyli zbiór dobrych praktyk od uczestników badania, na temat zapobiegania wysokiemu poziomowi fluktuacji i nieobecności kadr.

Jeśli temat jest interesujący to skontaktuj się z nami:

885 300 029 [email protected]