Rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia. Jeszcze 10 lat temu nikt nie pomyślałby, że pracodawcy będą zaciekle walczyć o pracowników. Według danych GUS bezrobocie wynosi obecnie 5,9%, kiedy w roku 2009 wynosiło ono 11,9%. To jednak nie jedyne zmiany na rynku pracy, jakie dokonały się od początku wieku. Warto wspomnieć tutaj o masowej emigracji Polaków po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Spadające bezrobocie i trudności ze znalezieniem pracowników powodowały strach w pracodawcach i ciągle nawracające pytanie: „kto będzie pracował?”. Nasz rynek musiał więc otworzyć się na pracowników z zagranicy. Bliskość geograficzna, kulturowa i językowa sprawiła, że największy odsetek imigrantów stanowią osoby z Ukrainy. Według oficjalnych danych opublikowanych na stronie migracje.gov.pl w Polsce pracuje ponad 2 miliony Ukraińców.

Niedobór pracowników wymusił na pracodawcach konieczność poświęcenia większej uwagi polityce wynagrodzeń. Według danych GUS, średnie wynagrodzenie w Polsce to obecnie 4800 PLN brutto. W 2010 roku wynagrodzenie to wynosiło jedynie 3186 PLN brutto. Dane te są dla nas optymistyczne – wzrost średniego wynagrodzenia bowiem to aż 51% w ciągu 8 lat.

Rynek pracy przeszedł dużą zmianę – kolejne na pewno czekają nas w przyszłości. Małe zmiany dokonują się co chwilę – nawet w przeciągu 3 miesięcy sytuacja może się całkowicie zmienić. Jako że jesteśmy firmą, której główną osią działalności jest monitorowanie i śledzenie zmian na rynku, tak by później móc dostarczyć naszym klientom najświeższych informacji, my również musieliśmy się dostosować do panujących warunków.

Badanie wynagrodzeń manaHR

W kwietniu tego roku opublikowaliśmy gotowe Raporty na temat poziomu wynagrodzeń obowiązujących na rynku. Dane pozyskaliśmy bezpośrednio z działów personalnych uczestników badania, których było aż 740! Przygotowane przez nas Raporty są więc oparte o realne wynagrodzenia pochodzące z dużej grupy przedsiębiorstw. Nasi klienci mogą na ich podstawie przygotować spójną i mądrą strategię płacową na kolejne miesiące.

Dane do badania są zbierane przez cały rok. Klienci aktualizują informacje o swoich wynagrodzeniach wtedy, kiedy zmieniają się one w ich organizacji. Nie muszą się dostosowywać do terminu zbierania danych – to termin dostosowuje się do rynku!

Raporty wynagrodzeń cztery razy do roku!

Jak już wspomnieliśmy, rynek pracy dynamicznie się zmienia. Raporty płacowe muszą dotrzymać mu tempa, dlatego będziemy je wydawać aż cztery razy w roku (a nie jak do tej pory – dwa razy). Klienci chcą porównywać obowiązujące u siebie wynagrodzenie z najświeższymi danymi – tak by zawsze być na bieżąco ze średnią rynkową. Odpowiadając na ich potrzeby, nasze Raporty będą od teraz aktualizowane co kwartał.

Kolejna aktualizacja danych rynkowych jest przewidziana już na lipiec – wówczas to Raporty zawierać będą dane po drugiej dużej fali podwyżek (która według naszych danych przypadać powinna na kwiecień). Klienci mogą spodziewać się świeżych informacji o poziomach wynagrodzeń zawsze w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Dzięki temu dane nigdy nie są starsze niż 3 miesiące.