Fluktuacja pracowników to temat, który nie od dziś spędza sen z powiek pracodawcom i specjalistom z działów HR. Problem ten dotyczy obecnie całej Polski, ale szczególnie odczuwają to przedsiębiorcy z regionów, gdzie dominują firmy produkcyjne. Jednym z nich jest Dolny Śląsk – obszar, który kiedyś kojarzony był głównie z górnictwem, a obecnie przechodzi fazę intensywnego rozwoju gospodarczego.

Podbieranie pracowników

Czym właściwie jest fluktuacja pracowników? Zjawisko to najprościej można wytłumaczyć jako “transfer” podwładnych z firmy do firmy. W praktyce chodzi o to, że pracownicy odchodzą z jednego przedsiębiorstwa, by zatrudnić się w kolejnym – najczęściej o podobnym profilu działalności. Obecna sytuacja na polskim rynku pracy zdecydowanie sprzyja takim zachowaniom – mamy bowiem do czynienia z tak niską stopą bezrobocia, że pracodawcy mają problem z zapełnieniem wszystkich wakatów. Aktualnie o wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników jest tak trudno, że pracodawcy zmuszeni są albo przyuczać do zawodu młode osoby, albo przyciągać podwładnych zatrudnionych u konkurencji.

 

Analiza fluktuacji na Dolnym Śląsku

Pracodawcy z Dolnego Śląska, których pracownicy “uciekają” do innych firm, szukają sposobu na to, by zapobiec wspomnianemu zjawisku. Specjalnie dla nich w AG TEST HR stworzyliśmy regionalną analizę fluktuacji. Badanie dotyczyło transferu pracowników wyłącznie na terenie Dolnego Śląska i stanowi część cyklicznych raportów płacowych, czyli zestawień aktualnych wynagrodzeń pracowników. Dane na temat fluktuacji przekazało nam 36 firm, dzięki czemu uzyskaliśmy precyzyjne informacje dotyczące sytuacji w całym regionie, a szczególnie we Wrocławiu, Wałbrzychu oraz Legnicy.

 

Pomocne dane

Powyższe badanie przeprowadzone zostało w odpowiedzi na potrzeby tych Klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat przyczyn odchodzenia pracowników. Analiza fluktuacji na Dolnym Śląsku zawiera szczegółowe dane w podziale na płeć, wiek oraz staż osób, które porzuciły niedawno zatrudnienie. Dostęp do tych wiadomości pomoże pracodawcom oraz specjalistom z działów HR podejmować skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie nadmiernej rotacji. Za przeprowadzenie wspomnianego badania odpowiedzialna była Agnieszka Keiper, Starszy Konsultant w AG TEST HR, Opiekun Klienta z Dolnego Śląska, która tak komentuje powyższe zjawisko:

Rotacja to problem, który naszym klientom z Dolnego Śląska spędza sen z powiek. Wkładają sporo energii aby jej przeciwdziałać. Niestety brakowało im odniesienia rynkowego i tu wkroczyliśmy my! Podczas jednego z naszych cyklicznych spotkań HR ustaliliśmy, które dane są najciekawsze i jak powinniśmy je pokazać. Tak powstał projekt, którego właścicielami mogą czuć się wszyscy uczestnicy badania.

 

Przyczyny rotacji

Wspomniany podział badanych na staż, wiek i płeć jest ważny w kontekście fluktuacji, gdyż pomaga odkryć, jakie przyczyny stoją za rotacją poszczególnych grup pracowników. Każda z nich ma bowiem inne potrzeby i co innego może przyczynić się do ich odejścia albo pozostania w firmie. Jak wynika z poprzednich badań AG TEST HR, do najczęstszych powodów rotacji należy m.in. brak możliwości rozwoju, zbyt niskie wynagrodzenie oraz sytuacja osobista, rodzinna lub zdrowotna(to, który powód jest na pierwszym miejscu, zależy właśnie od stażu czy wieku pracownika). I o ile na to ostatnie pracodawca nie ma zwykle zbyt wielkiego wpływu, to dwa pierwsze elementy jak najbardziej od niego zależą. Sposobem na to, by zachęcić pracowników do zostania w firmie jest więc na przykład zapewnienie im ciągłego rozwoju poprzez szkolenia oraz ciekawe projekty, a także podniesienie płacy podstawowej lub zapewnienie atrakcyjnych benefitów.

Jakie branże najbardziej odczuwają zjawisko rotacji? Jak wynika z analizy AG TEST HR, najrzadziej pracę zmieniają pracownicy zatrudnieni w działach jakości oraz R&D. Najmniej stabilne są z kolei obszary sprzedaży i IT. Fluktuacja dotyka przedsiębiorstw z wielu różnych obszarów, niezależnie od branży, dlatego każdy pracodawca powinien wiedzieć, jak się przed nią zabezpieczyć.