Jak co roku w kwietniu publikujemy najnowsze wydanie naszych Raportów Płacowych. Tym razem w badaniu wzięło udział aż 891 przedsiębiorstw, dzięki którym pozyskaliśmy 316 121 próbek. Wszystkie pochodziły bezpośrednio z działów personalnych Uczestników. Umożliwiły nam one przeprowadzenie dokładnej analizy wynagrodzeń obowiązujących na rynku. Nasze wydania to jednak nie tylko odzwierciedlające rzeczywistość informacje o poziomie płac. Aby jak najbardziej pomóc Klientom w zarządzaniu przedsiębiorstwami, wydajemy również dodatkowe zestawienia – jednym z nich jest badanie fluktuacji i absencji.

Fluktuacja i absencja – czym są?

Oba wskaźniki omawiane w naszym badaniu są bardzo istotne dla zarządzania kadrami. Fluktuacja mówi nam, jak wiele osób odchodzi z firm. Im wyższy wynik, tym częściej wymienia nam się załoga. Nie jest to pożądany stan – wszak pracownik pełną samodzielność osiąga dopiero po kilku miesiącach pracy. Dodatkowo w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku nie da się wykształcić kultury oraz sprawnie zarządzać przekazywaniem wiedzy.

Absencja tymczasem informuje nas o nieobecności zatrudnionych w pracy. Jej wysoki wynik również nie jest dla nas korzystny – jakikolwiek powód by to nie był, oznacza ona brak pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań. Naturalnie przekłada się to na straty dla organizacji.

Badanie fluktuacji i absencji

Nasze badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2021 roku, a dane zostały zebrane za okres styczeń – grudzień 2020. W analizie wzięło udział 231 Uczestników, z czego ponad 68 % stanowią firmy produkcyjne. Zestawienie zawiera informacje o poziomie wskaźnika fluktuacji, kiedy decydentem jest pracownik oraz kiedy decydentem jest pracodawca.  Sprawdzono również powody odejść, zarówno kiedy decydentem był pracownik, jak i kiedy był nim pracodawca. W przypadku pracownika przyczyną mogły być niezadowalające warunki pracy lub powody osobiste. Kiedy mówimy o rozstaniu zainicjowanym przez firmę, powodem są kwestie indywidualne lub strukturalne.

Nie zapomnieliśmy również o absencji. Przedstawiliśmy jej wskaźnik, uwzględniając zwolnienia ciążowe oraz bez nich.

Aby istniała możliwość jak najbardziej trafnego wykorzystania naszych danych, opublikowaliśmy je również w podziale na: sektor (produkcja, handel, usługi), branżę (chemia, elektrotechnika, FMCG, logistyka, tworzywa sztuczne, przemysł ciężki i maszynowy, motoryzacja i lotnictwo, SSC/BPO/IT, papiernicza i poligraficzna), kapitał organizacji (przewaga lub całość kapitału polskiego oraz przewaga, lub całość kapitału zagranicznego), zatrudnienie (do 100 osób, 100 – 500 osób, ponad 500 osób), a także obrót (do 50 mln PLN, 50 – 200 mln PLN, powyżej 200 mln PLN). Polska jest dużym krajem, a jej poszczególne województwa znacząco się od siebie różnią – tak jak i specyfika warunków pracy w przedsiębiorstwach na ich terenie. Wobec czego wskaźniki można również filtrować po regionie (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) oraz po mikroregionie (Legnica i okolice, Wałbrzych i okolice, Tychy i okolice, Gliwice i okolice, Dąbrowa Górnicza i okolice, Grodzisk Mazowiecki i okolice, Wrocław i okolice, Łódź i okolice, Trójmiasto i okolice).

Dlaczego warto zapoznać się z wynikami?

W każdej organizacji zjawisko fluktuacji i absencji występuje. Istotnym jest jednak, by utrzymywać je pod kontrolą. Pomocne w tym zakresie może być porównanie się do wskaźników rynkowych. Jeśli mocno je przekraczamy oznacza to, że trzeba zastanowić się, jak ta kwestia wygląda w naszej organizacji i czy nie stanowi ona problemu. W skutecznym porównaniu się do średniej rynkowej może pomóc nasz raport.

Jeśli temat jest interesujący to skontaktuj się z nami:
885 300 029
[email protected]