Górny Śląsk położony jest w południowej części Polski. Zamieszkuje go obecnie ponad 4,5 miliona osób – plasuje to ten region na drugim miejscu pod względem ludności w kraju (zaraz po województwie mazowieckim). Warto wspomnieć, że na Śląsku znajduje się jedyna w kraju Metropolia, która zrzesza aż 41 gmin. W samym regionie metropolii żyje prawie 2,3 miliona osób.

Śląsk to województwo bardzo rozwinięte gospodarczo – odpowiada za wypracowanie 12,7% PKP Polski.  W czasach PRL-u głównym napędem tego regionu były kopalnie. Obecnie sytuacja wygląda inaczej. W centralnej części województwa znajduje się Górnośląski Okręg Przemysłowy, który jest najsilniej uprzemysłowionym obszarem w Polsce. Zaraz za nim znajduje się Rybnicki Okręg Węglowy, który zajmuje drugie miejsce w tym zestawieniu. Coraz większe znaczenie na Śląsku ma również sektor usług – szczególnie rozwinął się obszar SSC/BPO.

Dobra sytuacja gospodarcza Śląska

Śląsk to region z prężnie działającą gospodarką. Nie dziwi więc niska stopa bezrobocia. W lutym 2019 roku wyniosła ona zaledwie 4,5% (GUS). Jest to druga najniższa wartość tego wskaźnika w skali kraju. W stolicy województwa, czyli w Katowicach, bezrobocie wyniosło natomiast jedynie 1,7%!

Tak niski poziom bezrobocia niewątpliwie cieszy, a przy tym napawa dumą i optymizmem. Firmy jednak mają twardy orzech do zgryzienia – w tym województwie brakuje specjalistów, jak również kadry produkcyjnej. Aby pozyskać pracowników, organizacje proponują coraz to wyższe wynagrodzenia. Z drugiej strony pracownicy mają świadomość, że mogą stawiać przedsiębiorstwom warunki. Średnie wynagrodzenie na Śląsku w 2018 roku było więc o 14% wyższe niż obowiązujące w kraju (GUS). W tej sytuacji, aby pracodawcy mogli oferować rynkowe stawki, muszą posiadać rzetelne źródło wiedzy.  Najlepiej sprawdzają się raporty płacowe, które pozwalają porównać obowiązujące wynagrodzenie oraz stanowią podstawę do stworzenia przemyślanej strategii płacowej.

Raporty manaHR

Kilka razy w roku przygotowujemy raporty płacowe, w których przedstawiamy średnie wynagrodzenia oferowane w skali kraju. Nasze dane pochodzą bezpośrednio z działów personalnych firm, które przystępują do naszego badania.

Poza tworzeniem ogólnopolskich raportów oferujemy również zestawienia opisujące sytuację w poszczególnych województwach. W tym momencie posiadamy największe zestawienie dla firm z województwa śląskiego dostępne na rynku. Warto wspomnieć, że liczba uczestników pochodzących z tego regionu z roku na rok rośnie. W stosunku do roku ubiegłego zanotowaliśmy wzrost aż o 17%! W obecnej edycji badania przegotowaliśmy dane na podstawie informacji pozyskanych od 158 firm.

Raporty z mikroregionów

Jak już wspomnieliśmy, województwo śląskie jest dużym i mocno rozwiniętym regionem. Na jego obszarze znajduje się kilka skupisk firm, które kształtują rynek pracy. Sam obszar województwa możemy podzielić na kilka mikroregionów (w przypadku Śląska jest to obszar do około 30 kilometrów, w którym pracownik ma łatwość poruszania się i podjęcia pracy).

Pracodawcy z tych obszarów równie chętnie sięgają po raporty płacowe, które opisują ich najbliższą okolicę.  Dzięki czemu liczba Uczestników raportów mikroregionalnych cały czas rośnie.

Aktualnie dostępne są Raporty dla poniższych mikroregionów (w nawiasie liczba Uczestników):

  • Bielsko-Biała i okolice (37 firm)
  • Tychy i okolice (26 firm)
  • Gliwice i okolice (23 firmy)
  • Dąbrowa Górnicza i okolice (30 firm)
  • Żory i okolice (11 firm)

Dlaczego warto sięgać po ten typ raportów? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wynagrodzenia w różnych częściach kraju odbiegają od siebie. Wobec tego średnia stawka nie powie nam, jak wyglądają płace w najbliższej okolicy. Szczególnie w przypadku stanowisk fizycznych warto porównać wynagrodzenie ze średnią z mikroregionów. Jeśli pracownik będzie rozważał zmianę pracodawcy, to prawdopodobnie zdecyduje się na firmę z najbliższej okolicy – raczej nie będzie chciał wyjechać na drugi koniec Polski w poszukiwaniu pracy.

Raporty manaHR z województwa śląskiego

Górny Śląsk to jeden z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych obszarów kraju. Biorąc pod uwagę niskie bezrobocie w tym regionie, firmy muszą mieć rzetelne informacje na temat wynagrodzenia, które pozwolą im pozostawać konkurencyjnymi na rynku pracy, zachowując równocześnie opłacalną dla firmy politykę płacową. Nasze raporty stanowić mogą doskonałe źródło tych informacji.

Jeśli temat jest dla Ciebie interesujący, skontaktuj się z nami: 885 300 029 [email protected]