Branża SSC/BPO to sektor, w którym pracuje coraz więc osób. Szczególnie ludzie młodzi, wykształceni, ze znajomością języków obcych wiążą swoją przyszłość z tego typu przedsiębiorstwami. Od lat standardowym działaniem w SSC/BPO były podwyżki przyznawane co najmniej raz w roku. 2020 jednak się wyróżnia na tle innych lat – ogólnoświatowa pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na życie ludzi i gospodarkę. W związku z tym działy HR, a także całe organizacje, stanęły przed zupełnie innymi wyzwaniami, a ich działania musiały być podyktowane osiągnięciu innych celów.

Zaciśnięcie pasa w branży

Wiele firm w marcu i kwietniu 2020 roku zareagowało bardzo stanowczo na wybuch pandemii – postanowiono, że należy ciąć wszystkie koszty. Było to wówczas działanie jak najbardziej racjonalne – nie wiedzieliśmy bowiem, jak sytuacja związana z COVID-19 się rozwinie, wobec czego rozsądnym działaniem stały się oszczędności. Taką politykę wprowadziło wiele organizacji na całym świecie. To z kolei spowodowało, że w centrach usług wspólnych ilość pracy do wykonania i klientów do obsłużenia spadła. Sytuacja w SSC/BPO wyglądała więc następująco – wprowadzanie oszczędności, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądać przyszłość, połączone z mniejszymi dochodami w związku z wycofaniem się klientów. Przedsiębiorstwa postanowiły więc, że podwyżki muszą zostać wstrzymane na czas nieokreślony.

Jak będzie wyglądał 2021?

Od czasu pierwszego lockdownu w Polsce minęło kilka miesięcy – w tym czasie sytuacja związana z gospodarką zaczęła powracać do normy. Wiele firm zdecydowało się więc na powrót do wcześniej planowanych wydatków. Zastanawialiśmy się, czy odmrożenia dotknęły również podwyżki i czy organizacje planują ich przyznawanie w następnym roku. Z tego powodu stworzyliśmy krótką ankietę dla branży SSC/BPO. To nasza druga taka inicjatywa – pierwszy raz badanie takie przeprowadziliśmy w marcu 2020.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 02 – 12.10.2020. Uczestniczyło w niej 29 firm z branży SSC/BPO, z czego 69% ma swoje siedziby w Krakowie. Pozostali Uczestnicy pochodzą z województwa śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Okazuje się, że aż 76% firm ma zaplanowane podwyżki dla pracowników w 2021. 17% jeszcze nie podjęło decyzji. Jedynie 7% odpowiada przecząco na to pytanie. Co ciekawe aż 48% organizacji spośród tych, które planują podwyżki w 2021 roku, przyzna je w kwietniu. Pozostałe firmy w styczniu (17%), marcu (9%), maju (4%), czerwcu (13%), lipcu (4%). 4% firm nie wie jeszcze, kiedy będzie realizować podwyżki. Widzimy więc, że przedsiębiorstwa nie chcą czekać i wzrost wynagrodzeń dla pracowników ma się odbyć w pierwszym i drugim kwartale.

Czemu SSC/BPO chce dawać podwyżki?

Można by się zastanawiać – czy dawanie podwyżek nie jest zbędnym wydatkiem w dobie panującej pandemii? Obecnie sytuacja gospodarcza wydaje się być stabilna, jednak nie wiemy, jak będzie wyglądać za kilka miesięcy. Różnica jest jednak taka, że przedsiębiorstwa wiedzą już, czego mogą się spodziewać – w związku z tym rynek nie reaguje tak drastycznymi ruchami, jak pół roku temu. Dzięki temu organizacje z sektora SSC/BPO mogą zachować stały zysk.

Tymczasem warto wspomnieć, że na rynku pracy w tej branży pojawia się coraz więcej ofert – co ciekawe konkurencja jest teraz nawet jeszcze większa niż wcześniej. Dzięki przymusowej pracy zdalnej firmy i pracownicy otworzyli się na taką opcję długoterminowej współpracy. Pracownicy mogą więc szukać pracy już nie tylko w swoim regionie, lecz w całej Polsce. To sprawia, że często dostają korzystniejsze finansowo oferty. Aby więc zatrzymać specjalistów w murach naszej organizacji i zmniejszyć poziom rotacji, powrót do przyznawania podwyżek staje się koniecznością.