Województwo mazowieckie to ciekawy przypadek na mapie Polski. Znajduje się w nim największe miasto w kraju, czyli Warszawa. Zarówno koszty życia, jak i wynagrodzenia w niej obowiązujące również jawią się jako najwyższe. Zastanawiamy się jednak, czy sytuacja wygląda tak również w innych częściach tego regionu. Czy płace są tam równe tym warszawskim i też przewyższają średnią krajową? 

Raporty Płacowe

Dobrą okazją, by przyjrzeć się temu zagadnieniu, jest publikacja najnowszej edycji naszych Raportów Płacowych. Dane do nich pozyskujemy z działów personalnych Uczestników badania, dzięki czemu mamy pewność, że oddają one rzeczywistość. Poza Raportem Ogólnopolskim publikujemy również zestawienia branżowe oraz regionalne. Nasz Mazowiecki Raport Płacowy jest największą analizą zarobków dla tego regionu. Oparty jest bowiem o dane pochodzące z 193 firm. To jednak nie wszystko – aby jak najlepiej zorientować się na temat poziomu płac w poszczególnych częściach Mazowsza, przygotowaliśmy również jeszcze bardziej zawężone do danej lokalizacji raporty. Są to: Mazowiecki Raport Płacowy z wyłączeniem Warszawy (126 firm), Raport Płacowy dla Grodziska Mazowieckiego i okolic (75 firm), Raport dla Warszawy (67 firm) oraz Raport Płacowy dla Północno-Wschodniego Mazowsza (37 firm).

Płace w województwie mazowieckim

Dzięki naszym Raportom jesteśmy w stanie przyjrzeć się, jak rozkładają się wynagrodzenia w różnych obszarach tego regionu dla tego samego stanowiska (Magazynier). Czy będą one takie same?

Jak możemy zauważyć, już na pierwszy rzut oka widać, że wynagrodzenia różnią się znacząco między sobą. Najwyższa kwota – czyli 4603 PLN brutto występuję w Grodzisku Mazowieckim i okolicy. Najniższa to już jedynie 3784 PLN brutto w Północno-Wschodnim Mazowszu. Jest to różnica prawie 1000 PLN brutto dla tego samego stanowiska w tym samym województwie! Co ciekawe najwyższe zarobki dla Magazyniera wcale nie występują w Warszawie (co pewnie było naszą pierwszą myślą). Jednym z powodów może być mniejsze natężenie firm, gdzie zatrudniane są takie osoby.

Czemu istotne jest korzystanie z odpowiedniego Raportu Płacowego?

O tym, dlaczego stawki tak bardzo różnią się między sobą oraz czemu ważne jest w tym przypadku korzystanie z odpowiedniego Raportu Płacowego, opowiada Maciej Ważny. Pełni on rolę Project Managera w naszej firmie oraz opiekuna tego regionu: „Województwo mazowieckie pod kątem Raportów Płacowych jest bardzo specyficznym regionem. Nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że stawki w Warszawie i poza nią różnią się dlatego robimy Raport dla Mazowsza bez Warszawy oraz samej Warszawy. Ciekawie robi się, gdy zagłębimy się w dane, jeśli chodzi  o pozostałe części regionu. Dzięki m.in. organizowaniu spotkań dla HR Managerów w różnych częściach Mazowsza okazało się, że zupełnie inne realia panują w zachodniej części województwa, a zupełnie inne w północnej czy wschodniej. Dlatego stworzyliśmy Raport dla Grodziska Mazowieckiego i okolic oraz Północnej
i Wschodniej części regionu. Tylko raporty mikroregionalne pomogą nam dokładnie sprawdzić, jakie stawki proponować w swojej najbliższej okolicy, co jest bardzo istotne pod kątem porównania pracowników blue-collar. Te różnice w obrębie województwa świetnie widać na przykładzie magazyniera. Samo Mazowsze bez Warszawy to niestety za mało, bo zupełnie inne stawki są w Grodzisku i okolicach, a zupełnie inne w Północnej i Wschodniej części. Te różnice wynikają z kilku czynników – bliskość Warszawy, inwestycje, natężenie firm na stosunkowo wąskim obszarze, infrastruktura. Jak widać na tym przykładzie, stawki na Mazowszu różnią się nie tylko w Warszawie, ale również w poszczególnych częściach regionu. Dlatego planujemy też przygotowanie Raportu dla południowej części Mazowsza”.