Jakiś czas temu nasze Raporty zostały wzbogacone o dodatkowe zestawienie – „Sprawdź wynagrodzenia na poziomach”, dzięki któremu można spojrzeć na wynagrodzenia z nieco szerszej perspektywy. Tym razem, ponownie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, postanowiliśmy przyjrzeć się wynagrodzeniom trochę głębiej. Tak właśnie powstała nowa funkcjonalność na naszej platformie: „Sprawdź dodatki płacowe”.

Jakie informacje tam znajdziemy?

Dane przedstawione w tej zakładce pozwalają sprawdzić wysokości wybranego dodatku w ujęciu miesięcznym lub rocznym oraz procenta firm, które taki dodatek przyznają. Nowy widok umożliwia dokładne przyjrzenie się wybranym składnikom wynagrodzenia w zależności od grupy stanowisk. W naszym zestawieniu prezentujemy dane w podziale na następujące grupy:

  1. Management – stanowiska ze ścieżek Dyrektora funkcjonalnego i Kierownika
  2. White collar – stanowiska ze ścieżek Lidera/Mistrza i Specjalisty
  3. Blue collar – stanowiska ze ścieżek Brygadzisty i Robotnika.

Przy zmiennych składnikach wynagrodzenia uwzględniliśmy też dodatkowy podział grupy White collar na sprzedaż i pozostałe obszary. Wynika to z dużej różnicy, jeśli chodzi o te dodatki w przypadku pracowników zajmujących się sprzedażą terytorialną oraz odpowiadających za stosunki z kluczowymi klientami w stosunku do pozostałych pracowników. Praca na tych stanowiskach jest związana bezpośrednio z realizacją targetów sprzedażowych, stąd też zdecydowanie większa część zmienna wynagrodzenia w przypadku tej grupy pracowników (dodatki zmienne ogółem stanowią tutaj około 20% wynagrodzenia).

W naszym zestawieniu dodatki stałe i zmienne prezentujemy osobno. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich dodatków w każdej z kategorii.

Jakie dodatki firmy przyznają najczęściej?

Aby nieco uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, jakie dodatki są najbardziej popularne wśród Uczestników naszego badania, przygotowaliśmy dwa zestawienia. Na podstawie danych na pierwszym wykresie możemy stwierdzić, że wśród dodatków stałych w grupie pracowników fizycznych (Blue collar) dominują te związane ze specyfiką czasu pracy danej organizacji tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w soboty, niedziele i święta, dodatek za pracę w systemie zmianowym i dodatek za dyspozycyjność. Przyznawanie tych dodatków jest związane z zapewnieniem ciągłości ruchu na produkcji. Jednym z popularniejszych jest również dodatek funkcyjny związany z zarządzaniem podległym zespołem (dodatek brygadzistowski).

Z kolei wśród dodatków zmiennych przeważają te przyznawane na podstawie oceny przełożonego oraz związane z realizacją zadań, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące dodatki zmienne wśród pracowników z grupy White collar – sprzedaż.

Warto podkreślić, że dodatki zmienne często mają charakter mieszany, np. premia jest zależna od stopnia realizacji zadań w dziale, ale również od indywidualnej oceny przełożonego czy też frekwencji w danym miesiącu. Przedstawione dane zawierają informacje o tych dodatkach o charakterze zmiennym, które jednoznacznie można przypisać do wskazanych przez nas kategorii – czyli jedno kryterium jest tu dominujące.

Podsumowanie

Jak podkreśla Małgorzata Latko, Project manager: „Nowa funkcjonalność pozwoli zweryfikować, czy wysokość konkretnego dodatku płacowego przyznawanego w naszej organizacji jest zgodna ze stawką oferowaną na rynku. Z kolei informacja o tym, jaki procent firm na rynku przyznaje dany dodatek, pomoże podjąć decyzję dotyczącą włączenia nowego dodatku do naszej struktury wynagrodzeń”.

Informacje o dodatkach płacowych dostępne są dla wszystkich naszych Raportów z wyłączeniem Ogólnopolskiego Raportu Płacowego. Mając dostęp do większej liczby zestawień, możemy więc porównać wartości poszczególnych dodatków w zależności od regionu czy branży.

Należy jednak pamiętać, aby każdy dodatek traktować indywidualnie. Wspomniany widok nie da nam informacji o strukturze wynagrodzenia dla danej grupy pracowników, ponieważ nie wszystkie firmy przyznają wszystkie prezentowane przez nas dodatki. Dlatego też, szukając tych informacji, sugerujemy, aby skorzystać ze wspomnianego wcześniej zestawienia „Sprawdź wynagrodzenia na poziomach”.