Radomsko i okolice to zdecydowanie ciekawy region województwa łódzkiego. Samo miasto jest oddalone od Łodzi o 90 kilometrów. Bliżej jest mu natomiast do Śląska – od Częstochowy dzieli je tylko 40 kilometrów. Radomsko jest dużym ośrodkiem przemysłu drzewnego. Na jego terenie (i w najbliższych okolicach) znajduje się ponad 600 zakładów stolarskich. Poza tym prężnie działają tutaj też branże: metalowa, maszynowa i szklarska. Postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się temu, na jakie zarobki mogą liczyć mieszkańcy tego obszaru, i w lipcu oddaliśmy do rąk naszych Klientów nowy Raport mikroregionalny.

Raport Płacowy dla mikroregionu: Radomsko

Zasięg terytorialny naszego najnowszego Raport mikroregionalnego obejmuje nie tylko Radomsko i jego okolice. Zdecydowaliśmy się poszerzyć go także o nieco dalej położone miejscowości, m.in. Piotrków Trybunalski, Rogowiec i Częstochowę. Skąd taka decyzja? Był to efekt rozmów z naszymi Klientami, którzy wskazywali, z których obszarów najczęściej rekrutują pracowników. Zgłaszali również potrzebę konkretnie takiego lokalnego porównania i sprawdzenia trendów dotyczących wynagrodzeń właśnie na tym terenie. Jak podkreśla Teresa Poniewierska, która pełni u nas rolę Starszego specjalisty ds. rozwoju biznesu i opiekuna Uczestników z woj. łódzkiego:

„Z pewnością na powstanie Raportu i decyzję o jego zakresie terytorialnym wpływ miała przede wszystkim Radomszczańska Strefa Ekonomiczna, która przyciąga inwestorów i stanowi dogodne miejsce na ulokowanie nowych fabryk i magazynów. Dodatkowo duża bliskość Śląska powoduje, że firmy z Radomska nierzadko stanowią atrakcyjne miejsce pracy dla mieszkańców sąsiedniego województwa, a szczególnie z jego północnej części, która nie jest tak uprzemysłowiona jak reszta regionu. Mam tu na myśli przede wszystkim Częstochowę i jej okolice”.

Raport powstał w oparciu o dane pochodzące od 29 Uczestników (wśród najważniejszych z nich warto wymienić Whirlpool, Press Glass, Atlas oraz Grupę Maspex), dzięki którym mogliśmy przedstawić w nim stawki dla 112 unikalnych stanowisk. Najbardziej rozbudowane branże w tym Raporcie to logistyka i produkcja.

Wynagrodzenia w Radomsku i okolicy

Zanim pojawił się omawiany dziś Raport, Klientom z Radomska i okolic mogliśmy zaoferować Łódzki Raport Płacowy (obejmujący swoim zasięgiem całe województwo) oraz Raport Płacowy dla woj. łódzkiego bez Łodzi. Sprawdźmy zatem, na realnym przykładzie, czy występują różnice w wynagrodzeniach w tych trzech Raportach. Pod lupę weźmiemy zestawienie stawek dla pracowników white collar (ścieżka Lidera/Mistrza i Specjalisty) i blue collar (ścieżka Brygadzisty i Robotnika).

W przypadku pracowników blue collar stawki są do siebie zbliżone. Kiedy jednak skupimy się na grupie white collar – zauważymy większe różnice. W tym przypadku wynagrodzenia w mikroregionie Radomsko są o około 300 PLN brutto wyższe niż w pozostałych dwóch Raportach. Z czego może to wynikać? Według nas przyczyną różnicy w stawkach dla pracowników umysłowych może być większa konkurencja o wysoko wyspecjalizowanych specjalistów i jednocześnie mniejsza liczba takich ludzi na rynku. Oczywiście należy pamiętać, że prezentowane stawki to mediana wynagrodzeń dla wszystkich stanowisk z danej grupy (bez rozróżnienia na specjalizacje i poziomy). Gdy będziemy patrzeć na wynagrodzenia dla konkretnego stanowiska i poziomu – te różnice mogą kształtować się nieco inaczej.

Na koniec jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, jaki był nadrzędny cel, którym kierowaliśmy się przy tworzeniu nowego Raportu. Zależało nam na stworzeniu zestawienia, które będzie zawierać dane pochodzące od Uczestników z konkretnego, wskazanego przez naszych Klientów, obszaru i tym samym najlepiej odpowie na ich potrzeby. Raport Płacowy dla mikroregionu Radomsko jest właśnie takim produktem.

Wszystkich zainteresowanych nowym Raportem zapraszamy do kontaktu. 😊

Teresa Poniewierska

Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu

tel. +48 508 776 317

mail [email protected]