Sekretarka/Recepcjonistka często jest twarzą firmy, a niekiedy bywa też, że całą swoją postawą prezentuje misję przedsiębiorstwa. Na stanowisku pracy zwykle zajmuje się przyjmowaniem gości, obsługą centrali telefonicznej oraz prowadzeniem korespondencji firmy. Jak wyglądała typowa Sekretarka/Recepcjonistka w zeszłym roku? Zobaczmy z kim spotykali się klienci w pierwszym biznesowym kontakcie.

 

W ostatnim Raporcie Płacowym Advisory Group TEST Human Resources badano sekretarki/recepcjonistki niemal z całej Polski, najwięcej ich było z województwa mazowieckiego oraz regionów Śląska i Dolnego Śląska. Całkowite miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wahało się od minimalnego poziomu 1 600 zł do blisko 6 900 zł, a średnia wyniosła 3 070 zł.

 

Jakie wymagania wobec kandydatów na to stanowisko mieli przedsiębiorcy?

 

  • W obszarze wymaganego poziomu wiedzy, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego panowała moda na mini. Ponad połowa firm nie oczekiwała specjalistycznych umiejętności ani zdobytego stażu pracy.
  • Poziom midi (średni) wyznaczał przeciętne oczekiwania co do stopnia samodzielności oraz znajomości języków obcych.
  • Moda na maxi dotyczyła poziomu umiejętności interpersonalnych. Interakcja stanowiła ważny element pracy na stanowisku w wymaganiach zdecydowanej większości pracodawców.

Sekretarka/Recepcjonistka skrojona na miarę powinna zatem w pierwszej kolejności postawić na umiejętność nawiązywania relacji tak z rodzimymi, jak i obcojęzycznymi klientami. Część pracodawców dba o to, aby osobom pracującym na tym stanowisku zapewnić w dodatku szkolenia i dopłaty do edukacji, pomocne w spełnianiu tych kompetencji. Procent stanowisk, który otrzymuje takie benefity to kolejno 58% i 27%. Są to jednocześnie dodatki najczęściej przyznawane spośród tych, które oferują pracodawcy. Wszystkie, często pojawiające się bonusy zostały przedstawione na wykresie poniżej.