Osoby zaangażowane w dyskusję na temat roli kierownika ds. personalnych można podzielić na kadrowych ateistów i wyznawców działu HR. Jedni deprecjonują funkcję zarządzania zasobami ludzkimi, drudzy podnoszą je do rangi klucza w kierowaniu organizacją. Po którejkolwiek stronie by nie stawać pewne jest to, że funkcjonowanie tego obszaru budzi wiele kontrowersji.

 

Jeszcze więcej niezgody panuje co do obowiązków samego kierownika działu, bo skutki jego działań nie zawsze są bezpośrednio mierzalne, a zyski z nich natychmiastowe. Zarzuca się mu przez to niejednokrotnie brak skuteczności, czy nawet zbyteczność. A na czym tak naprawdę polega rola kierownika ds. personalnych?

 

Najogólniej rzecz ujmując osoba na tym stanowisku zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem obszarem personalnym w firmie. Za tym kryje się wsparcie pracowników, dbanie o ich rozwój, zapewnienie sprawnej wewnętrznej komunikacji i integracji zespołu. To również pomoc kadrze kierowniczej w zarządzaniu personelem poprzez monitorowanie, dyscyplinowanie i ocenę pracowników. Źle kierowany obszar HR sprawia, że kierownik ds. personalnych zamiast być mediatorem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem staje się moderatorem, tzn. tłumi relację między nimi. Z kolei sprawnie zarządzany dział HR to przestrzeń, gdzie pracodawca i pracownicy to ludzie pracujący z i dla innych ludzi.

 

Warto zwrócić uwagę na to, że miejsce oddziaływania pracy kierownika ds. personalnych nie ogranicza się do jednego działu. Można powiedzieć, że podszyta nim jest cała firma. Rekrutując pracownika na stanowisko kierownika ds. personalnych najlepiej szukać osoby o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, niekonfliktowej, a także analitycznej i potrafiącej przekuwać wnioski w praktyczne działania. A jak takiego pracownika wynagradzać? Tego mogą dowiedzieć się Państwo z analizy stanowiska dostępnej za darmo w bieżącym tygodniu po zalogowaniu w serwisie.